Zasięg sieci eduroam na UE Katowice


  1. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5, Katowice
  2. Budynek A, ul. Bogucicka 3, Katowice
  3. Budynek B, ul. Bogucicka 3a, Katowice
  4. Budynek E i L, ul. 1 Maja 47, Katowice
  5. Budynek F, ul. Bogucicka 14a, Katowice
  6. Budynek N, ul. ks. bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
  7. Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, ul. Rudzka 13c, Rybnik