FileZilla

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?


Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.
  Z menu „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Serwery”
  Zaznaczyć „Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk „Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję „Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem „Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Opis konfiguracji MS Outlook Express w pliku do pobrania

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentulanie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.