FileZilla

Jak skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook?


Pracownicy – konto w domenie ue.katowice.pl

W trakcie dodawania nowego konta, należy wpisać cały adres e-mail oraz postępować wg tej instrukcji wybierając odpowiednie parametry. Po zakończeniu i zaakceptowaniu konfiguracji, powinno pojawić się okienko logowania – proszę zostawić samą nazwę użytkownika, usuwając „@ue.katowice.pl„.


Konfiguracja POP3 dla STUDENTÓW (edu.uekat.pl) oraz pracowników posiadających konto w domenie uekat.pl

Konfiguracja IMAP dla STUDENTÓW (edu.uekat.pl) oraz pracowników posiadających konto w domenie uekat.plKonfiguracja POP3 dla PRACOWNIKÓW (ue.katowice.pl)Konfiguracja IMAP dla PRACOWNIKÓW (ue.katowice.pl)

FileZilla

Jak zmienić domyślny port SMTP?


Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Zaawansowane”
  W polu „Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  W polu „Port” wpisać 587
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”