FileZilla

Kto administruje serwerem …. ?


ekonom.ue.katowice.pl

Problemy związane z kontami i pocztą- CNTI, 4/15:

  Jarosław Grzybek, tel. (32) 257 7654
  Krzysztof Kica, tel. (32) 257 7685

Inne- CNTI, 6/15:

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

web.ue.katowice.pl
apps.ue.katowice.pl
mobile.ue.katowice.pl

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

Platforma e-learningowa

Dariusz Dubiel, tel. (32) 257 7649, CNTI, 6/15
Delfina Bujałkowska, tel (32) 257 7957, CNTI, 6/15

moodle.ue.katowice.pl


Adresy e-mail zgodne ze standardem imie.nazwisko@ue.katowice.pl

Pełen wykaz telefonów znajduje się na stronie Centrum informatyczego w dziale Informacje/Kontakt.

FileZilla

Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?


Jeżeli użytkownik potrzebuje zarówno autoresponder lokalny jak i globalny, musi zostać utworzony TYLKO JEDEN! (instrukcja poniżej)


Roundcube

To ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Klikamy znak „+” w kolumnie „Filtry”.
  podajemy nazwę filtra oraz zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy Od/istnieje
  następnie dodajemy kryterium i wybieramy „…”
  wpisujemy X-Spam-Flag
  wybieramy jest równe i wpisujemy NO
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.

Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu Filtry wybrać aktywny zbiór filtrów i dodać nową regułę.
  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy spełniających wszystkie poniższe kryteria
  wybieramy Od/zawiera
  wpisujemy ue.katowice.pl
  w ramce … wykonaj następujące czynności wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.
Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu Filtry aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy Filtr wyłączony. Potwierdzamy klikając Zapisz.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.

Połączenie autoresponderów

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy „spełniających dowolne z poniższych kryteriów”
  wybieramy Od/istnieje
  plusikiem dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy x-spam-flag/NO
  dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy Od/zawiera/ue.katowice.pl
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.
FileZilla

Jak zmienić domyślny port SMTP?


Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Zaawansowane”
  W polu „Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  W polu „Port” wpisać 587
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”
FileZilla

Jak ustawić w Squirrelmail/RoundCube alias?


Squirrelmail

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – OpcjeDane użytkownika
  W polu Adres e-mail wpisujemy nasz alias: np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy – Wyślij.

RoundCube

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia Tożsamości
  Wybieramy tożsamość, którą chcemy zmienić
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.

Tworzenie nowej tożsamości.

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia TożsamościNowa tożsamość
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.
  Przy wysyłaniu wybieramy nową tożsamość.
FileZilla

Jak mogę dostosować filtrowanie spamu do swoich potrzeb?


Należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://poczta.ue.katowice.pl/. Do obsługi swojego konta wybieramy program Squirrelmail.
Następnie klikamy na „Opcje” a poźniej „Opcje SpamAssassin”. Umożliwia ustawienie, które adresy będą zezwolone lub blokowane.
Bardziej zaawansowane filtrowanie wiadomości dostępne jest w menu „Filtry”.
Następnie należy kliknąć „Dodaj nową regułę” i ustawić opcje filtrowania.
Przykłady:

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości oznaczonych jako „Spam” (należy stosować z dużą ostrożnością)

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości, które podczas testów antyspamowych uzyskały N punktów. N powinno być na tyle duże, aby prawdopodobieństwo że wiadomość jest spamem było bardzo duże. N powyżej 10 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiadomość to spam.

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Level” – „pasuje wyrażenie regularne” – „\*{10,100}”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako „Spam” do folderu Spam

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Przesuń do folderu” – „Spam”

  Automatyczne usuwanie wiadomości od określonego nadawcy

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „From” – „jest’ – wpisz@adres.nadawcy
   Akcja „Wyrzuć”
FileZilla

Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?


Wiadomości należy wysyłać zgodnie
z „Zarządzeniem Rektora nr 35/18”


Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/nazwa_listy np. https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/pracadm-l


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1

FileZilla

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?


Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.
  Z menu „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Serwery”
  Zaznaczyć „Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk „Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję „Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem „Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Opis konfiguracji MS Outlook Express w pliku do pobrania

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentulanie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
FileZilla

Jaki serwer ustawić do odbierania i wysyłania poczty?


Użytkownicy posiadający konto na serwerze ekonom.ue.katowice.pl:

  Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, port: 143 (bez szyfrowania), 993 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 110 (bez szyfrowania), 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)
  Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)
Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego należy zmienić w/w serwery IMAP/POP3/SMTP na ssl.ae.katowice.pl.

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
Należy włączyć uwierzytelnianie.