savePass

Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?


Wiadomości należy wysyłać zgodnie
z „Zarządzeniem Rektora nr 35/18”


Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/nazwa_listy np. https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/pracadm-l


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1