FileZilla

Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej Google Apps?

Konto dostępu do poczty uczelnianej zostało utworzone automatycznie dla każdego studenta!

Adres e-mail składa się imienia oraz nazwiska danego studenta tj. imie.nazwisko@edu.uekat.pl. W przypadku powtarzalności danych, po nazwisku przypisana zostaje odpowiednia cyfra, prosimy zwracać na to uwagę.
Podczas pierwszego logowania, proszę wpisać obecne hasło z Wirtualnej Uczelni.
  jako login proszę wpisać cały adres e-mail
  hasło z Wirtualnej Uczelni jest jedynie hasłem pierwszego logowania i nie może posiadać polskich znaków – jeżeli takowe posiada, proszę hasło zmienić i zgłosić się w pokoju 4/15 CNTI bądź pod numerami telefonów 32 257 7685, 7691
  jeżeli hasło z Wirtualnej Uczelni zostało zmienione w ostatnim czasie i pierwsze logowanie do Google Apps nie jest możliwe – patrz punkt wyżej
  po zalogowaniu się wyskoczy monit wymagający zmianę hasła – nie może być ono takie samo jak do Wirtualnej Uczelni, musi posiadać minimum 10 znaków, wielkie oraz małe litery, a także jakąś cyfrę
FileZilla

Problemy z logowaniem się do platformy Moodle.


W przypadku problemów z logowaniem do platformy Moodle należy sprawdzić konfigurację konta w usłudze Google Apps. W tym celu należy postępować DOKŁADNIE wg. poniższych wskazówek:
  Zalogować się na stronie: http://poczta.uekat.pl (imie.nazwisko@edu.uekat.pl), podczas pierwszego logowania należy użyć hasła do Wirtualnej Uczelni. Po wymuszonej przez system zmianie hasła konto będzie aktywne.
  W przypadku napotkania problemów z kontem email (w domenie @edu.uekat.pl) należy skontaktować się z administratorem kont pocztowych : adm.konta@uekat.pl lub osobiście w pok. 4.15 w CNTI.
  Po zalogowaniu się do konta pocztowego @edu.uekat.pl należy

  Uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.

Po DOKŁADNYM wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe zalogowanie się do platformy Moodle poprzez wpisanie na stronie głównej Moodle`a (w formularzu po lewej stronie) pełnego adresu email (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz hasła do konta w usłudze Google Apps.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków zalogowanie do Moodle`a w dalszym ciągu nie będzie możliwe, należy wysłać informację z prośbą o pomoc ze swojego konta @edu.uekat.pl na adres moodle@ue.katowice.pl
FileZilla

Jak zalogować się do platformy Moodle?


Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy w formularzu logowania (z lewej strony) w polu „Nazwa użytkownika” wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl)
W polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps
Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle.
W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko.
Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.