FileZilla

Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do GMail


Osoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto GMail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane – nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji.

Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web).

  1. Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk.
  2. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno
   Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia.
  3. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki.
  4. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego.
  5. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze).
  6. Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości. 

UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru maili:

Na minutę: 60
Na godzinę: 3 600
Na dzień: 86 400
Limit rozmiaru: nie większe niż 50 MB
FileZilla

Jak założyć konto dostępu do platformy Moodle?


Instrukcje dotyczą zakładania kont oraz logowania się do nowej platformy moodle

::Studenci::

 • Wszyscy Studenci UE mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl.
 • Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce „Dane osobowe” -> „Dane podstawowe c.d.”
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do poczty uczelnianej

::Pracownicy::

 • Pracownicy zakładają konto mailowe w domenie uekat.pl pod adresem rejestracji lub w pokoju 4/15 CNTI
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do w/w konta mailowego
 • Aby założyć nowy kurs, należy po zalogowaniu wybrać przycisk „Zamawiam kurs” i wypełnić odpowiednie pola

Informacje o kontach w usłudze Google Apps.
FileZilla

Jak mogę samodzielnie zmienić swoje hasło?


Serwer obsługujący pocztę

Zmiana hasła przez stronę web:

Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy „Login” a następnie „Zmień hasło”.

Uwaga!

Zmiana hasła dostępu do poczty nie jest równoznaczna ze zmianą hasła dostępu do sieci bezprzewodowej. W tym wypadku należy ponownie zalogować się na stronie weryfikacji dostępu do sieci bezprzewodowej używając nowego hasła.

Serwery obsługujące strony WWW 

Zmiana hasła przez stronę web:

Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy „Login” a następnie „Zmień hasło”.

FileZilla

Jak mogę przenosić pliki pomiędzy kontem na Waszym serwerze, a moim komputerem?


Pliki można przenosić za pomocą jakiegokolwiek programu obsługującego protokół FTP.
Programy można przesyłać również używając bezpiecznego połączenia SSH (usługa nie dotyczy serwera ekonom.ue.katowice.pl). Dla serwera web.ue.katowice.pl należy ustawić port 7660 zamiast domyślnego 22.
Do przenoszenia plików można również używać panelu do zarządzania kontem (tylko serwer ekonom). Klikamy „Applications” a następnie „Upload and Download”.