FileZilla

Jak przenieść filtry z SquirellMail do RoundCube?


EKSPORT

Logujemy się do panelu zarządzania kontem. Nazwa użytkownika i hasło takie jak do konta pocztowego.

Po zalogowaniu w menu po lewej stronie wybieramy kolejno: INNE/File Manager

W menadżerze plików wchodzimy do folderu SIEVE

Pobieramy plik phpscript.sieve poprzez kliknięcie w jego nazwę. Po pobraniu pliku klikamy na Wyloguj się.

IMPORT

Logujemy się na swoje konto pocztowe RoundCube i przechodzimy do ustawień.

Następnie z menu po lewej stronie w kolumnie Ustawienia wybieramy opcję Filtry

Po wybraniu w/w opcji zobaczymy dwie dodatkowe kolumny Zbiory filtrów oraz Filtry. Klikamy w Dodaj zbiór filtrów [ikona plusa] w kolumnie Zbiory filtrów.

W oknie Nowy zbiór filtrów wpisujemy własną Nazwę zbioru oraz wybieramy Filtry: z pliku i klikając na Wybierz plik, wskazujemy na wcześniej pobrany zbiór filtrów – phpscript.sieve i klikamy na Zapisz.

Pobrane filtry pojawią się pod podaną nazwą w kolumnie Zbiory filtrów. Aby je aktywować musimy zaznaczyć nazwę filtra oraz z Menu ustawień na dole kolumny wybrać opcję Włącz/Wyłącz. Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, nazwa aktywowanego filtra nie będzie przekreślona.