Problemy z logowaniem się do platformy Moodle.


W przypadku problemów z logowaniem do platformy Moodle należy sprawdzić konfigurację konta w usłudze Google Apps. W tym celu należy postępować DOKŁADNIE wg. poniższych wskazówek:
    Zalogować się na stronie: http://poczta.uekat.pl (imie.nazwisko@edu.uekat.pl), podczas pierwszego logowania należy użyć hasła do Wirtualnej Uczelni. Po wymuszonej przez system zmianie hasła konto będzie aktywne.
    W przypadku napotkania problemów z kontem email (w domenie @edu.uekat.pl) należy skontaktować się z administratorem kont pocztowych : adm.konta@uekat.pl lub osobiście w pok. 4.15 w CNTI.
    Po zalogowaniu się do konta pocztowego @edu.uekat.pl należy

    Uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.

Po DOKŁADNYM wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe zalogowanie się do platformy Moodle poprzez wpisanie na stronie głównej Moodle`a (w formularzu po lewej stronie) pełnego adresu email (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz hasła do konta w usłudze Google Apps.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków zalogowanie do Moodle`a w dalszym ciągu nie będzie możliwe, należy wysłać informację z prośbą o pomoc ze swojego konta @edu.uekat.pl na adres moodle@ue.katowice.pl