Jak zalogować się do platformy Moodle?


Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy w formularzu logowania (z lewej strony) w polu „Nazwa użytkownika” wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl)
W polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps
Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle.
W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko.
Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.