Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?


Jeżeli użytkownik potrzebuje zarówno autoresponder lokalny jak i globalny, musi zostać utworzony TYLKO JEDEN! (instrukcja poniżej)


Roundcube

To ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Klikamy znak „+” w kolumnie „Filtry”.
  podajemy nazwę filtra oraz zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy Od/istnieje
  następnie dodajemy kryterium i wybieramy „…”
  wpisujemy X-Spam-Flag
  wybieramy jest równe i wpisujemy NO
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.

Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu Filtry wybrać aktywny zbiór filtrów i dodać nową regułę.
  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy spełniających wszystkie poniższe kryteria
  wybieramy Od/zawiera
  wpisujemy ue.katowice.pl
  w ramce … wykonaj następujące czynności wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.
Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu Filtry aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy Filtr wyłączony. Potwierdzamy klikając Zapisz.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.

Połączenie autoresponderów

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy „spełniających dowolne z poniższych kryteriów”
  wybieramy Od/istnieje
  plusikiem dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy x-spam-flag/NO
  dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy Od/zawiera/ue.katowice.pl
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.