Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?


Squirrelmail

Logujemy się na swoje konto a następnie wybieramy z menu „Filtry” i klikamy „Dodaj nową regułę”.

  w „Warunku” wybieramy opcję „Zawsze”
  klikamy „Więcej”
  wybieramy „Wiadomość”/”Nagłówek”/”X-Spam-Flag”/”jest” i wpisujemy „NO”
  jako „Akcja” wybieramy „Vacation/Autoresponder”
  wpisujemy dowolny „Temat”
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem- ważne jest by prócz aliasu podać cały adres e-mail w domenie ue.katowice.pl!
  wpisujemy dowolny komunikat w polu „Wiadomość”

  WAŻNE! Odpowiedź autorespondera nie będzie ponownie wysłana na ten sam adres w ciągu podanych ilości dni!

  Potwierdzamy klikając „Zapisz zmiany”.

  Przykład
Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).
Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu „Filtry” dodać nową regułę.
  w „Warunku” wybieramy opcję „Zawsze”
  klikamy „Więcej” i wybieramy „Wiadomość”/”Koperta”/”from”/”zawiera” i wpisujemy „ue.katowice.pl”
  jako „Akcja” wybieramy „Vacation/Autoresponder”
  wpisujemy dowolny „Temat”
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  wpisujemy dowolny komunikat w polu „Wiadomość”
  Potwierdzamy klikając „Zapisz zmiany”.
Aby wyłączyć autoresponder należy ponownie wybrać z menu „Filtry” i kliknąć „Skasuj” lub wybrać „Więcej opcji”/”Wyłącz”.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.

Roundcube

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu „Ustawienia” i zakładkę „Filtry”, wybieramy aktywny „Zbiór filtrów” (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Klikamy znak „+” w kolumnie „Filtry”.
  podajemy nazwę filtra „Autoresponder”, zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy „Od”/”istnieje”
  następnie dodajemy kryterium i wybieramy „…”
  wpisujemy „X-Spam-Flag”
  wybieramy „jest równe” i wpisujemy „NO”
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  w polu „Częstotliwość …” wpisujemy 7
  Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).
Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu „Filtry” wybrać aktywny zbiór filtrów i dodać nową regułę.
  Podajemy nazwę filtra „Autoresponder lokalny”
  zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy „Od”/”zawiera”
  wpisujemy „ue.katowice.pl”
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  w polu „Częstotliwość …” wpisujemy 7
  Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu „Filtry” aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy „Filtr wyłączony”. Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.