Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Windows

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować.

DigiCert Assured ID Root CA

W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić.


  Wybierz “Bieżący użytkownik” i kliknij dalej.
  Wybierz opcję “Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie” i kliknij “Przeglądaj”.
  Wyszukaj magazyn „Główne urzędy certyfikacji innych firm”, kliknij OK, a następnie dalej.
  Pojawi się okno z informacją “Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ”– kliknij zatem Zakończ. Import został pomyślnie ukończony.

  Otwórz “Panel sterowania/Centrum sieci i Udostępniania/ Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” i wybierz opcję “Dodaj”.

  PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PARAMETRY DO „RĘCZNEGO UTWORZENIA PROFILU SIECIOWEGO”:

   Nazwa sieci: eduroam
   Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
   Typ szyfrowania: AES
  Wybierz „Zmień ustawienia połączenia”, a następnie zakładkę “Zabezpieczenia”.
  Ustaw uwierzytelnienie sieci “Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” oraz kliknij “Ustawienia”.
  Zaznacz „Weryfikuj certyfikat serwera”, a następnie wybierz nasz certyfikat „DigiCert Assured ID Root CA”.
  Przy metodzie uwierzytelnienia „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP2 v2)” kliknij „Konfiguruj” i WYŁĄCZ „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania…”.
  Całą konfigurację zapisz, a następnie znowu w zakładce „Zabezpieczenia” wybierz “Ustawienia zaawansowane”.
  Zaznacz “Określ tryb uwierzytelnienia”, wybierz „Uwierzytelnienie użytkownika”. “Zapisz poświadczenia”.
  W tym miejscu podaj dane do logowania czyli nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl). Jeżeli posiadasz konto dostępu do sieci WLAN_AE, to wpisz dotychczasowe dane logowania.

  Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  Po zapisaniu wszystkich konfiguracji, zostałeś połączony z siecią eduroam.