Jak przenieść listę kontaktów z SquirrelMail do RoundCube?


EKSPORT

Po zalogowaniu się do konta pocztowego przez SquirrelMail, należy w górnym menu wybrać opcję Adresy, a następnie wyeksportować plik CSV.

IMPORT

W celu zaimportowania pliku, po zalogowaniu się do konta pocztowego, należy wybrać w górnym prawym menu zakładkę Kontakty, a następnie w lewym górnym rogu strony opcję „Importuj”


Następnie wybieramy nasz wcześniej zapisany plik CSV i klikamy Importuj