Gdzie kierować pytania lub zgłaszać problemy dotyczące ELMS/MSDN?


Zanim zgłosisz problem z ELMS sprawdź czy nie istnieje już rozwiązanie na stronie http://www.codeguru.pl/
Jeżeli nie ma rozwiązania problemu na w/w stronie, do zgłoszenia problemu służy odnośnik „Support” znajdujący się na stronie głównej MSDN AA.
Pytania można również przesłać na adres elms@ue.katowice.pl tylko z aktywnego konta uczelnianego.
Wszystkie e-maile pochodzące z innych adresów (np. gmail.com) będą automatycznie odrzucane.