FileZilla

Jak mogę przenosić pliki pomiędzy kontem na Waszym serwerze, a moim komputerem?


Pliki można przenosić za pomocą jakiegokolwiek programu obsługującego protokół FTP.
Programy można przesyłać również używając bezpiecznego połączenia SSH (usługa nie dotyczy serwera ekonom.ue.katowice.pl). Dla serwera web.ue.katowice.pl należy ustawić port 7660 zamiast domyślnego 22.
Do przenoszenia plików można również używać panelu do zarządzania kontem (tylko serwer ekonom). Klikamy „Applications” a następnie „Upload and Download”.
FileZilla

Kto administruje serwerem …. ?


ekonom.ue.katowice.pl

Problemy związane z kontami i pocztą- CNTI, 4/15:

  Jarosław Grzybek, tel. (32) 257 7654
  Krzysztof Kica, tel. (32) 257 7685

Inne- CNTI, 6/15:

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

web.ue.katowice.pl
apps.ue.katowice.pl
mobile.ue.katowice.pl

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

Platforma e-learningowa

Dariusz Dubiel, tel. (32) 257 7649, CNTI, 6/15
Delfina Bujałkowska, tel (32) 257 7957, CNTI, 6/15

moodle.ue.katowice.pl


Adresy e-mail zgodne ze standardem imie.nazwisko@ue.katowice.pl

Pełen wykaz telefonów znajduje się na stronie Centrum informatyczego w dziale Informacje/Kontakt.

FileZilla

Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?


Jeżeli użytkownik potrzebuje zarówno autoresponder lokalny jak i globalny, musi zostać utworzony TYLKO JEDEN! (instrukcja poniżej)


Roundcube

To ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Klikamy znak „+” w kolumnie „Filtry”.
  podajemy nazwę filtra oraz zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy Od/istnieje
  następnie dodajemy kryterium i wybieramy „…”
  wpisujemy X-Spam-Flag
  wybieramy jest równe i wpisujemy NO
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.

Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu Filtry wybrać aktywny zbiór filtrów i dodać nową regułę.
  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy spełniających wszystkie poniższe kryteria
  wybieramy Od/zawiera
  wpisujemy ue.katowice.pl
  w ramce … wykonaj następujące czynności wybieramy Odpowiedz wiadomością treści i uzupełniamy pola
  podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.
Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu Filtry aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy Filtr wyłączony. Potwierdzamy klikając Zapisz.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.

Połączenie autoresponderów

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu Ustawienia i zakładkę Filtry, wybieramy aktywny Zbiór filtrów (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Podajemy nazwę filtra,
  zaznaczamy „spełniających dowolne z poniższych kryteriów”
  wybieramy Od/istnieje
  plusikiem dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy x-spam-flag/NO
  dodajemy kolejne kryterium i wpisujemy Od/zawiera/ue.katowice.pl
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail wybierając wypełnij wszystkimi moimi adresami (ważne, aby adresy zostały dodane do Tożsamości
  w polu Częstotliwość … wpisujemy 1
  Potwierdzamy klikając Zapisz.
FileZilla

Jak zmienić domyślny port SMTP?


Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Zaawansowane”
  W polu „Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  W polu „Port” wpisać 587
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”
FileZilla

Jak ustawić w Squirrelmail/RoundCube alias?


Squirrelmail

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – OpcjeDane użytkownika
  W polu Adres e-mail wpisujemy nasz alias: np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy – Wyślij.

RoundCube

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia Tożsamości
  Wybieramy tożsamość, którą chcemy zmienić
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.

Tworzenie nowej tożsamości.

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia TożsamościNowa tożsamość
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.
  Przy wysyłaniu wybieramy nową tożsamość.
FileZilla

Jak mogę dostosować filtrowanie spamu do swoich potrzeb?


Należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://poczta.ue.katowice.pl/. Do obsługi swojego konta wybieramy program Squirrelmail.
Następnie klikamy na „Opcje” a poźniej „Opcje SpamAssassin”. Umożliwia ustawienie, które adresy będą zezwolone lub blokowane.
Bardziej zaawansowane filtrowanie wiadomości dostępne jest w menu „Filtry”.
Następnie należy kliknąć „Dodaj nową regułę” i ustawić opcje filtrowania.
Przykłady:

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości oznaczonych jako „Spam” (należy stosować z dużą ostrożnością)

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości, które podczas testów antyspamowych uzyskały N punktów. N powinno być na tyle duże, aby prawdopodobieństwo że wiadomość jest spamem było bardzo duże. N powyżej 10 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiadomość to spam.

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Level” – „pasuje wyrażenie regularne” – „\*{10,100}”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako „Spam” do folderu Spam

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Przesuń do folderu” – „Spam”

  Automatyczne usuwanie wiadomości od określonego nadawcy

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „From” – „jest’ – wpisz@adres.nadawcy
   Akcja „Wyrzuć”
FileZilla

Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?


Wiadomości należy wysyłać zgodnie
z „Zarządzeniem Rektora nr 35/18”


Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/nazwa_listy np. https://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/pracadm-l


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1

FileZilla

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?


Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.
  Z menu „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Serwery”
  Zaznaczyć „Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk „Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję „Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem „Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Opis konfiguracji MS Outlook Express w pliku do pobrania

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentulanie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
FileZilla

Jaki serwer ustawić do odbierania i wysyłania poczty?


Użytkownicy posiadający konto na serwerze ekonom.ue.katowice.pl:

  Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, port: 143 (bez szyfrowania), 993 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 110 (bez szyfrowania), 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)
  Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)
Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego należy zmienić w/w serwery IMAP/POP3/SMTP na ssl.ae.katowice.pl.

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
Należy włączyć uwierzytelnianie.