savePass

Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej Google Apps?

Konto dostępu do poczty uczelnianej zostało utworzone automatycznie dla każdego studenta!

Adres e-mail składa się imienia oraz nazwiska danego studenta tj. imie.nazwisko@edu.uekat.pl. W przypadku powtarzalności danych, po nazwisku przypisana zostaje odpowiednia cyfra, prosimy zwracać na to uwagę.
Podczas pierwszego logowania, proszę wpisać obecne hasło z Wirtualnej Uczelni.
  jako login proszę wpisać cały adres e-mail
  hasło z Wirtualnej Uczelni jest jedynie hasłem pierwszego logowania i nie może posiadać polskich znaków – jeżeli takowe posiada, proszę hasło zmienić i zgłosić się w pokoju 4/15 CNTI bądź pod numerami telefonów 32 257 7685, 7657, 7691
  jeżeli hasło z Wirtualnej Uczelni zostało zmienione w ostatnim czasie i pierwsze logowanie do Google Apps nie jest możliwe – patrz punkt wyżej
  po zalogowaniu się wyskoczy monit wymagający zmianę hasła – nie może być ono takie samo jak do Wirtualnej Uczelni, musi posiadać minimum 10 znaków, wielkie oraz małe litery, a także jakąś cyfrę
savePass

Jak skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook?


Pracownicy – konto w domenie ue.katowice.pl

W trakcie dodawania nowego konta, należy wpisać cały adres e-mail oraz postępować wg tej instrukcji wybierając odpowiednie parametry. Po zakończeniu i zaakceptowaniu konfiguracji, powinno pojawić się okienko logowania – proszę zostawić samą nazwę użytkownika, usuwając „@ue.katowice.pl„.

Konfiguracja POP3Konfiguracja IMAP


savePass

Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do GMail


Osoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto GMail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane – nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji.

Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web).

  1. Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk.
  2. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno
   Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia.
  3. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki.
  4. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego.
  5. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze).
  6. Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości. 

UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru maili:

Na minutę: 60
Na godzinę: 3 600
Na dzień: 86 400
Limit rozmiaru: nie większe niż 50 MB
savePass

Przewodnik i generator dwujęzycznej stopki e-mail


W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie dwujęzycznej sygnatury e-mail prezentujemy przewodnik oraz specjalny generator, który ułatwi Państwu ustawienie stopki mailowej na skrzynkach pocztowych.
Przed przystąpieniem do wypełnienia generatora stopki warto zapoznać się z:

Wygeneruj sygnaturę (klik)

Dokumenty do pobrania- zarządzenie JM Rektora:

Zarządzenie nr 118/16 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładania, korzystania i nowelizowania kont poczty elektronicznej w domenie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Załącznik do Zarządzenia nr 118/16

savePass

Jak mogę samodzielnie zmienić swoje hasło?


Serwer obsługujący pocztę

Zmiana hasła przez stronę web:

Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy „Login” a następnie „Zmień hasło”.

Uwaga!

Zmiana hasła dostępu do poczty nie jest równoznaczna ze zmianą hasła dostępu do sieci bezprzewodowej. W tym wypadku należy ponownie zalogować się na stronie weryfikacji dostępu do sieci bezprzewodowej używając nowego hasła.

Serwery obsługujące strony WWW 

Zmiana hasła przez stronę web:

Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy „Login” a następnie „Zmień hasło”.

savePass

Co mam zrobić jeżeli zapomniałem/am swojego hasła; zablokowałem/am swoje konto? Z kim się skontaktować?


Pracownicy, którzy mają konto na serwerze ekonom mogą je zmienić:

  osobiście w CNTI w pokoju 4/15

Studenci, którzy mają konto na serwerze edu.uekat mogą je zmienić:

  osobiście w CNTI w pokoju 4/15

Studenci ROND, którzy mają konto na serwerze ekonom mogą je zmienić:

  telefonicznie pod nr. tel. 7685, 7691, 7657 tylko z dziekanatu w ROND

Konta w usłudze Google Apps

Zalecane jest skonfigurowanie swojego konta wegług zabezpieczeń proponowanych przez Google, czyli podanie pomocniczego adresu e-mail i numeru telefonu.

Jeżeli odzyskanie hasła w/w metodą nie jest możliwe, należy zgłosić się osobiście w CNTI, pokój 4/15.

savePass

Jak mogę przenosić pliki pomiędzy kontem na Waszym serwerze, a moim komputerem?


Pliki można przenosić za pomocą jakiegokolwiek programu obsługującego protokół FTP.
Programy można przesyłać również używając bezpiecznego połączenia SSH (usługa nie dotyczy serwera ekonom.ue.katowice.pl). Dla serwera web.ue.katowice.pl należy ustawić port 2222 zamiast domyślnego 22.
Do przenoszenia plików można również używać panelu do zarządzania kontem (tylko serwer ekonom). Klikamy „Applications” a następnie „Upload and Download”.
savePass

Kto administruje serwerem …. ?


ekonom.ue.katowice.pl

Problemy związane z kontami i pocztą- CNTI, 4/15:

  Jarosław Grzybek, tel. (32) 257 7654
  Krzysztof Kica, tel. (32) 257 7685
  Delfina Bujałkowska, tel. (32) 257 7657

Inne- CNTI, 6/15:

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

web.ue.katowice.pl
apps.ue.katowice.pl
mobile.ue.katowice.pl

  Piotr Bienias, tel. (32) 257 7668

Platforma e-learningowa

Dariusz Dubiel, tel. (32) 257 7649, CNTI, 6/15

moodle.ue.katowice.pl


Adresy e-mail zgodne ze standardem imie.nazwisko@ue.katowice.pl

Pełen wykaz telefonów znajduje się na stronie Centrum informatyczego w dziale Informacje/Kontakt.

savePass

Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?


Squirrelmail

Logujemy się na swoje konto a następnie wybieramy z menu „Filtry” i klikamy „Dodaj nową regułę”.

  w „Warunku” wybieramy opcję „Zawsze”
  klikamy „Więcej”
  wybieramy „Wiadomość”/”Nagłówek”/”X-Spam-Flag”/”jest” i wpisujemy „NO”
  jako „Akcja” wybieramy „Vacation/Autoresponder”
  wpisujemy dowolny „Temat”
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem- ważne jest by prócz aliasu podać cały adres e-mail w domenie ue.katowice.pl!
  wpisujemy dowolny komunikat w polu „Wiadomość”

  WAŻNE! Odpowiedź autorespondera nie będzie ponownie wysłana na ten sam adres w ciągu podanych ilości dni!

  Potwierdzamy klikając „Zapisz zmiany”.

  Przykład
Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).
Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu „Filtry” dodać nową regułę.
  w „Warunku” wybieramy opcję „Zawsze”
  klikamy „Więcej” i wybieramy „Wiadomość”/”Koperta”/”from”/”zawiera” i wpisujemy „ue.katowice.pl”
  jako „Akcja” wybieramy „Vacation/Autoresponder”
  wpisujemy dowolny „Temat”
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  wpisujemy dowolny komunikat w polu „Wiadomość”
  Potwierdzamy klikając „Zapisz zmiany”.
Aby wyłączyć autoresponder należy ponownie wybrać z menu „Filtry” i kliknąć „Skasuj” lub wybrać „Więcej opcji”/”Wyłącz”.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.

Roundcube

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu „Ustawienia” i zakładkę „Filtry”, wybieramy aktywny „Zbiór filtrów” (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak „+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy „Zapisz”).

  Klikamy znak „+” w kolumnie „Filtry”.
  podajemy nazwę filtra „Autoresponder”, zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy „Od”/”istnieje”
  następnie dodajemy kryterium i wybieramy „…”
  wpisujemy „X-Spam-Flag”
  wybieramy „jest równe” i wpisujemy „NO”
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  w polu „Częstotliwość …” wpisujemy 7
  Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM i będą pochodziły od zewnętrznych nadawców (spoza domeny ue.katowice.pl).
Żeby automatyczna odpowiedź była wysyłana również do nadawców w domenie ue.katowice.pl należy w menu „Filtry” wybrać aktywny zbiór filtrów i dodać nową regułę.
  Podajemy nazwę filtra „Autoresponder lokalny”
  zaznaczamy „spełniających wszystkie poniższe kryteria”
  wybieramy „Od”/”zawiera”
  wpisujemy „ue.katowice.pl”
  w ramce „… wykonaj następujące czynności” wybieramy „Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (rozdzielone przecinkiem) z aktywnym autoresponderem
  w polu „Częstotliwość …” wpisujemy 7
  Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu „Filtry” aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy „Filtr wyłączony”. Potwierdzamy klikając „Zapisz”.
Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.