czyszczenie

Problemy z logowaniem się do platformy Moodle.


W przypadku problemów z logowaniem do platformy Moodle należy sprawdzić konfigurację konta w usłudze Google Apps. W tym celu należy postępować DOKŁADNIE wg. poniższych wskazówek:
  Zalogować się na stronie: http://poczta.uekat.pl (imie.nazwisko@edu.uekat.pl), podczas pierwszego logowania należy użyć hasła do Wirtualnej Uczelni. Po wymuszonej przez system zmianie hasła konto będzie aktywne.
  W przypadku napotkania problemów z kontem email (w domenie @edu.uekat.pl) należy skontaktować się z administratorem kont pocztowych : adm.konta@uekat.pl lub osobiście w pok. 4.15 w CNTI.
  Po zalogowaniu się do konta pocztowego @edu.uekat.pl należy

  Uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.

Po DOKŁADNYM wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe zalogowanie się do platformy Moodle poprzez wpisanie na stronie głównej Moodle`a (w formularzu po lewej stronie) pełnego adresu email (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz hasła do konta w usłudze Google Apps.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków zalogowanie do Moodle`a w dalszym ciągu nie będzie możliwe, należy wysłać informację z prośbą o pomoc ze swojego konta @edu.uekat.pl na adres moodle@ue.katowice.pl
czyszczenie

Jak zalogować się do platformy Moodle?


Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy w formularzu logowania (z lewej strony) w polu „Nazwa użytkownika” wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl)
W polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps
Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle.
W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko.
Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.
czyszczenie

Jak założyć konto dostępu do platformy Moodle?


Instrukcje dotyczą zakładania kont oraz logowania się do nowej platformy moodle

::Studenci::

 • Wszyscy Studenci UE mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl.
 • Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce „Dane osobowe” -> „Dane podstawowe c.d.”
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do poczty uczelnianej

::Pracownicy::

 • Pracownicy zakładają konto mailowe w domenie uekat.pl pod adresem rejestracji lub w pokoju 4/15 CNTI
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do w/w konta mailowego
 • Aby założyć nowy kurs, należy po zalogowaniu wybrać przycisk „Zamawiam kurs” i wypełnić odpowiednie pola

Informacje o kontach w usłudze Google Apps.