Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Wykłady Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja: E_w_SI_20/21_lato Ćwiczenia i laboratoria Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato Seminarium Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora Przykład Nazwa: Seminarium magisterskie Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021. Wychowanie fizyczne Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Wychowanie fizyczne Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl) Lektoraty Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Język angielski A1 Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato Zajęcia prowadzone po angielsku Nazwa: Strategic Management Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer gdzie cl - classes, l - lecture Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu: SI - stacjonarne pierwszego stopnia SII - stacjonarne drugiego stopnia NI - niestacjonarne pierwszego...
Read More