Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Wykłady Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja: E_w_SI_20/21_lato Ćwiczenia i laboratoria Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato Seminarium Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora Przykład Nazwa: Seminarium magisterskie Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021. Wychowanie fizyczne Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Wychowanie fizyczne Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl) Lektoraty Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Język angielski A1 Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato Zajęcia prowadzone po angielsku Nazwa: Strategic Management Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer gdzie cl - classes, l - lecture Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu: SI - stacjonarne pierwszego stopnia SII - stacjonarne drugiego stopnia NI - niestacjonarne pierwszego...
Read More

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania. Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie. Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen. Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj. Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia. Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć. ...
Read More