Jak sprawdzić podstawowe parametry komputera?

W celu sprawdzenia podstawowych parametrów komputera należy: WINDOWS 10 Wybrać lupę na pasku zadań, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS 8 Najechać myszką na prawy dolny róg ekranu, wybrać lupę, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS 7 Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS XP Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 ...
Read More

Jak połączyć się z siecią eduroam na Windows XP?

Producent oprogramowania - firma Microsoft - zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. W związku z tym oraz brakiem obsługi przez ten system nowoczesnych algorytmów szyfrowania, podłączenie do sieci eduroam jest niemożliwe. Używanie przestarzałego systemu operacyjnego bez wsparcia producenta naraża użytkownika na wiele zagrożeń m. in. na utratę danych....
Read More