Jak sprawdzić podstawowe parametry komputera?

W celu sprawdzenia podstawowych parametrów komputera należy: WINDOWS 10 Wybrać lupę na pasku zadań, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS 8 Najechać myszką na prawy dolny róg ekranu, wybrać lupę, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS 7 Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 WINDOWS XP Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 ...
Read More

Jak połączyć się z siecią eduroam na Windows XP?

Producent oprogramowania - firma Microsoft - zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. W związku z tym oraz brakiem obsługi przez ten system nowoczesnych algorytmów szyfrowania, podłączenie do sieci eduroam jest niemożliwe. Używanie przestarzałego systemu operacyjnego bez wsparcia producenta naraża użytkownika na wiele zagrożeń m. in. na utratę danych....
Read More

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Windows

Aby bezpiecznie korzystać z sieci eduroam, należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować. GEANT OV RSA CA4 W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić. Wybierz “Bieżący użytkownik” i kliknij dalej. Wybierz opcję “Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie” i kliknij “Przeglądaj”. Wyszukaj magazyn "Główne urzędy certyfikacji innych firm", kliknij OK, a następnie dalej. Pojawi się okno z informacją “Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ”- kliknij zatem Zakończ. Import został pomyślnie ukończony. Otwórz “Panel sterowania/Centrum sieci i Udostępniania/ Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” i wybierz opcję “Dodaj”. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PARAMETRY DO "RĘCZNEGO UTWORZENIA PROFILU SIECIOWEGO": Nazwa sieci: eduroam Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise Typ szyfrowania: AES Wybierz "Zmień ustawienia połączenia", a następnie zakładkę “Zabezpieczenia”. Ustaw uwierzytelnienie sieci “Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” oraz kliknij “Ustawienia”. Zaznacz "Weryfikuj certyfikat serwera", a następnie wybierz nasz certyfikat "GEANT OV RSA CA4" lub USERTrust RSA Certification Authority. Przy metodzie uwierzytelnienia "Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP2 v2)" kliknij "Konfiguruj" i WYŁĄCZ "Automatycznie użyj mojej nazwy logowania…". Całą konfigurację zapisz, a...
Read More