Miganie systemu Windows 10 na terminalach w budynku CNTI oraz salach 143A i 337A

Należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del, gdy nie miga, wybieramy uruchom ponownie. Po tej czynności na terminalu pojawi się okno logowania, ale już z inną maszyną wirtualną, która jeśli nie jest zawieszona- nie miga. Jeśli sytuacja sie powtarza, należy wrócić do kroku pierwszego. Samo wylogowanie użytkownika nie rozwiązuje problemu, ponieważ po ponownym zalogowaniu użytkownik otrzymuje tą samą zawieszoną maszynę, która naprawi się dopiero po wymuszonym restarcie. ...
Read More

Dostęp do kursów dla kierunków projektu POWER

Aby zapisać się do odpowiedniego kursu, należy: Aktywować uczelniany adres mailowy logując się przez gmail.com. Jeśli logowałeś się już na konto mailowe, pomiń ten krok. Instrukcja Wejść na stronę platformy Moodle i przy opcji logowania, wybrać przycisk "Zaloguj z Google|uekat" (nie wypełniamy formularza!). Jeżeli wystąpi błąd, należy sprawdzić czy użytkownik nie jest zalogowany na prywatnym koncie mailowym bądź jakimkolwiek należącym do Google ponieważ Platforma Moodle autoryzuje użytkownika poprzez konto w domenie @edu.uekat.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy wybrać kategorię Projekty, a następnie Projekt POWER. Ukaże się lista dostępnych kierunków, w których zamieszczone zostały odpowiednie kursy. Po wylogowaniu się z platformy, należy wylogować się również z konta gmail!...
Read More

Tymczasowe przedłużenie licencji oprogramowania Statistica

Instrukcja tymczasowego przedłużenia licencji oprogramownia Statistica dla wersji 12.5 i 13.1 i 13.3: instalacje jednostanowiskowe Sposób 1: Komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica musi mieć połączenie z siecią Internet, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora: Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych) Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję Uruchom jako administrator W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk Aktualizuj licencję (w angielskiej wersji programu „Update License…”) Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na Krótkoterminowe odnowienie („Request Extension”). Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji. Sposób 2 (zalecany): *** Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora): Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść...
Read More

Instrukcja czyszczenia przeglądarek internetowych

  CTRL+SHIFT+DEL UWAGA! Poniższe instrukcje dotyczą czyszczenia przeglądarek internetowych z pamięci podręcznej oraz plików cookie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednie opcje. Instrukcje zostały przygotowane do następujących przeglądarek: Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge Opera Internet Explorer ::FIREFOX:: Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy: wybrać przycisk "menu" usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Biblioteka   pojawią się kolejne opcje - nas interesuje Historia a następnie Wyczyść historię przeglądarki   pojawi się okno, w którym w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres "od początku"), a następnie zaznaczyć Pamięć podręczna oraz Ciasteczka należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia - nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję. ...
Read More

Generowanie kalendarza

1. Generowanie pliku kalendarza przez użytkownika w Wirtualnej Uczelni W Wirtualnej Uczelni w zakładce Rozkład zajęć/Prezentacja harmonogramu zajęć/Eksport planu do kalendarza, każdy z zalogowanych użytkowników (Student, Nauczyciel) ma możliwość pobrania wygenerowanego indywidualnego linku/kalendarza z zaplanowanymi zajęciami lub linku/kalendarza zawężonego do dat wybranych przez użytkownika. Po zalogowaniu do WU użytkownik ma dostęp do swojego kalendarza: Przy każdym pobraniu pliku będziemy tutaj mieć aktualny kalendarz użytkownika. Jeżeli zalogowany użytkownik będzie chciał zawęzić daty i pobrać zawężony do dat plik kalendarza, należy użyć przycisku Wybierz zakres dat: Aplikacje np. program Outlook, Kalendarz Google mają możliwość zdefiniowania kalendarza na podstawie powyższego linku. Dodatkowo link umożliwia pobranie pliku kalendarza celem jego zaimportowania do aplikacji obsługującej kalendarz np. w kliencie poczty, z tym, że w tym przypadku kalendarz nie jest uaktualniany. 2. Konfigurowanie kalendarza z wykorzystaniem linku na przykładzie kalendarza Google Po zalogowaniu się do konta wybieramy z menu Kalendarz. Następnie w domyślnym kalendarzu wybieramy Ustawienia: Następnie wybieramy z lewego menu wybieramy Dodaj kalendarz/Z adresu URL. Wklejamy link wygenerowany po stronie Wirtualnej Uczelni i zatwierdzamy...
Read More

Obrona przed phishingiem

Próba wyłudzenia danych dostępowych do konta, czyli Phishing: Zdecydowana większość wiadomości phishingowych jest dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portali społecznościowych. Zazwyczaj serwisy nie wysyłają e-maili z prośbą o odwiedzenie i zalogowanie się na stronie. Taka prośba powinna wzbudzić czujność, zawsze warto w takim wypadku potwierdzić autentyczność listu poprzez kontakt z administratorami strony. Banki i instytucje finansowe nigdy nie wysyłają listów z prośbą o ujawnienie (wpisanie w formularzu) jakichkolwiek danych (loginu, hasła, numeru karty), próby podszycia się pod nie powinny być zgłaszane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nie należy otwierać hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila. Stosunkowo prosto jest zmodyfikować ich treść tak, by pozornie wskazujące na autentyczną witrynę kierowały do nieautoryzowanej, podszywającej się strony. Należy regularnie uaktualniać system i oprogramowanie, w szczególności klienta poczty e-mail i przeglądarkę WWW. Nie wolno przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp. Prośby o podanie hasła i loginu w mailu należy zignorować i zgłosić odpowiednim osobom. Banki i instytucje finansowe stosują protokół HTTPS tam, gdzie...
Read More

SAS

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SAS należy posiadać własny nośnik pamięci - dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 50 GB wolnego miejsca w formacie NTFS! Oprogramowanie zostanie przegrane na dysk. Czas oczekiwania - około 2h. Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. Co należy zrobić by uzyskać oprogramowanie SAS? Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych wraz z oprogramowaniem. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych....
Read More

Statistica

W przypadku problemów z działaniem oprogramowania Statistica, prosimy o sprawdzenie czy program antywirusowy nie dodaje jednego z plików Statistici do kwarantanny. Tutaj można znaleźć instrukcję jak poprawnie skonfigurować program F-Secure. Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - Statistica. Co zależy zrobić by uzyskać oprogramowanie Statistica? Oprogramowanie jest dostępne tylko na system Windows! Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Wypełnić formularz bezpośrednio na stronie firmy StatSoft UWAGA: W formularzu koniecznie należy podać uczelniany adres pocztowy. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej. UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych...
Read More

SPSS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE. Uwaga! Dostępna wersja oprogramowania działa tylko w języku polskim oraz angielskim! Uzyskanie dostępu do wybranego oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych pocztą elektroniczną. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych. ...
Read More