Tymczasowe przedłużenie licencji oprogramowania Statistica

Instrukcja tymczasowego przedłużenia licencji oprogramownia Statistica dla wersji 12.5 i 13.1 i 13.3: instalacje jednostanowiskowe Sposób 1: Komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica musi mieć połączenie z siecią Internet, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora: Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych) Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję Uruchom jako administrator W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk Aktualizuj licencję (w angielskiej wersji programu „Update License…”) Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na Krótkoterminowe odnowienie („Request Extension”). Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji. Sposób 2 (zalecany): *** Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora): Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść...
Read More

Statistica

W przypadku problemów z działaniem oprogramowania Statistica, prosimy o sprawdzenie czy program antywirusowy nie dodaje jednego z plików Statistici do kwarantanny. Tutaj można znaleźć instrukcję jak poprawnie skonfigurować program F-Secure. Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - Statistica. Co zależy zrobić by uzyskać oprogramowanie Statistica? Oprogramowanie jest dostępne tylko na system Windows! Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Wypełnić formularz bezpośrednio na stronie firmy StatSoft UWAGA: W formularzu koniecznie należy podać uczelniany adres pocztowy. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej. UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych...
Read More