Jak skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook?Pracownicy – konto w domenie ue.katowice.pl

W trakcie dodawania nowego konta, należy wpisać cały adres e-mail oraz postępować wg  tej instrukcji wybierając odpowiednie parametry. Po zakończeniu i zaakceptowaniu konfiguracji, powinno pojawić się okienko logowania – proszę zostawić samą nazwę użytkownika, usuwając “@ue.katowice.pl“.

Konfiguracja POP3


Wybór ręcznej konfiguracji konta pocztowego w programie Outlook

Wybór usługi POP lub IMAP w programie pocztowym Outlook

Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl)

Konfiguracja połączenia POP3 w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie edu.uekat.pl

Dla ue.katowice.pl

Konfiguracja połączenia w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie ue.katowice.pl

Ustawienia poczty w programie pocztowym Outlook

Ustawienia poczty w programie pocztowym Outlook


Konfiguracja IMAP

Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl)

Konfiguracja połączenia IMAP w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie edu.uekat.pl

Ustawienia poczty w programie Outlook

Jak zmienić domyślny port SMTP?Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: “Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć “Właściwości” a później zakładkę “Zaawansowane
  W polu “Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: “Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  Kliknąć przycisk “Edytuj
  W polu “Port” wpisać 587
  Zaznaczyć “Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole “Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć “Używaj połączenia szyfrowanego” opcję “TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.

  Z menu “Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć “Właściwości” a później zakładkę “Serwery”
  Zaznaczyć “Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk “Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję “Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem “Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: “Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk “Edytuj”
  Zaznaczyć “Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole “Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć “Używaj połączenia szyfrowanego” opcję “TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.