Dodanie nowej tożsamości

Dodanie nowej tożsamości

1. Wybieramy z górnego menu po prawej opcję Ustawienia

2. Po prawej stronie wybieramy Tożsamości. Podgląd w ramce obok ukazuje, jakie tożsamości zostały dodane.

3. Aby dodać nową tożsamość, wybieramy znak “+” na dole strony

4. Wypełniamy pola odpowiednimi danymi. Proszę zwrócić uwagę jakie maile zostały dodane w liście tożsamości. Jeśli adres “imie.nazwisko@ue.katowice.pl” istnieje, nie musimy go dodawać. Po wypełnieniu pól, klikamy zapisz.

Jak ustawić w RoundCube alias?RoundCube

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia Tożsamości
  Wybieramy tożsamość, którą chcemy zmienić
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.

Tworzenie nowej tożsamości.

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia TożsamościNowa tożsamość
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.
  Przy wysyłaniu wybieramy nową tożsamość.

Pasek menu w programie pocztowym Roundcube

Pole “Tożsamości” w programie pocztowym Roundcube

Pola do edycji tożsamości w programie pocztowym Roundcube