Safe Exam Browser – rozwiązanie problemów

UWAGA! Wymagana wersja przeglądarki SEB 2.4, którą należy pobrać z zasobów uczelnianych!

Instalator dla systemów Windows
Instalator dla systemów MacOS
Pliki konfiguracyjne dla systemów Windows i MacOS
Hasło dostępu do przeglądarki: ue2020


Kaspersky – dodanie SEB do wyjątków – po dodaniu do wyjątków należy odinstalować i zainstalować przeglądarkę SEB ponownie.


 • 1. Błąd

 • Użytkownik ma włączone analizowanie ruchu po HTTPS umożliwiające filtrowanie bezpiecznych połączeń (oprogramowanie antywirusowe lub AdGuard i inne tego typu aplikacje).
  Należy zapoznać się z listą kompatybilnych programów antywirusowych z przeglądarką SEB (proszę zapoznać się również z wersją oprogramowania – nie tylko z nazwą).

  Można tymczasowo wyłączyć program antywirusowy i ponownie włączyć przeglądarkę SEB poprzez plik konfiguracyjny.


 • 2. SEB installation is corrupted

 • Jeżeli po kliknięciu OK można kontynuować pracę, należy przeglądarkę odinstalować i zainstalować ponownie – koniecznie sprawdzić czy wszystkie pliki zostały usunięte oraz wyłączyć analizator ruchu HTTPS w programie BITDEFENDER lub ESET.
  Jeżeli SEB nie działa po kliknięciu OK, należy sprawdzić logi:

  1. SebClient.log

   %APPDATA%\SafeExamBrowser\SebClient.log

   lub

   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SafeExamBrowser\SebClient.log


  2. seb.log

   %APPDATA%\SafeExamBrowser\seb.log

   lub

   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SafeExamBrowser\seb.log


  3. SEB Windows Service – sebwindowsservice.log

   %INSTALLDIR%\SafeExamBrowser\SebWindowsServiceWCF\sebwindowsservice.log

   lub

   C:\Pliki programów (x86)\SafeExamBrowser\SebWindowsServiceWCF\sebwindowsservice.log


 • 3. Microsoft .NET Framework

 • 1. Otwórz Zarządzanie komputerem (kliknij prawym przyciskiem myszy na Start systemu Windows),
  2. Wybierz Usługi i aplikacje (w panelu po lewej stronie),
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Sterowanie usługą WMI i wybierz Właściwości,
  4. W zakładce Ogólne powinny pojawić się komunikaty o błędach,
  5. Przejdź do zakładki Kopia zapasowa/przywracanie i wybierz opcję ręcznego przywrócenia,
  6. Wybierz plik o nazwie Corrupt.rec znaleziony w C:\Windows\System32\wbem\Repository,
  7. Poczekaj na ponowne uruchomienie usługi,
  8. Uruchom MIK6.


 • 4. Brak przycisku “Spróbuj teraz rozwiązać ten test”
 • Student używa złej wersji przeglądarki SEB (3.0 oparta na silniku Chrome), poprawna wersja 2.4 oparta na silniku Mozilla Firefox.

  Student nie otwiera przeglądarki przez plik konfiguracyjny.


Jeśli problemy nadal występują, CNTI udostępnia stanowiska komputerowe na czas egzaminu. Aby móc skorzystać ze stanowiska, proszę kontaktować się z prowadzącym dane zajęcia.

Instrukcja czyszczenia przeglądarek internetowych

 


CTRL+SHIFT+DEL


UWAGA! Poniższe instrukcje dotyczą czyszczenia przeglądarek internetowych z pamięci podręcznej oraz plików cookie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednie opcje.


Instrukcje zostały przygotowane do następujących przeglądarek:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Internet Explorer


::FIREFOX::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Biblioteka

 

  • pojawią się kolejne opcje – nas interesuje Historia a następnie Wyczyść historię przeglądarki

 

 • pojawi się okno, w którym w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres “od początku”), a następnie zaznaczyć Pamięć podręczna oraz Ciasteczka
  należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::CHROME::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Historia

 

  • pojawi się okno, w którym w menu po lewej, należy wybrać Wyczyść dane przeglądania

 

  • w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres “od początku”), a następnie zaznaczyć Pliki cookie i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia w zakładce Zaawansowanenie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::EDGE::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Historia

 

  • pojawi się okno, w którym należy wybrać Wyczyść historię
  • należy zaznaczyć opcje Pliki cookie i zapisane dane witryn internetowych oraz Buforowane dane i pliki

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::OPERA::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “historia” znajdujący się w panelu bocznym przeglądarki

   pojawi się okno, w którym należy wybrać przycisk Wyczyść dane przeglądania… usytuowany na górze przeglądarki po prawej stronie
  • w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane, a następnie zaznaczyć Ciasteczka i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki w pamięci podręcznej

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia w zakładce Zaawansowanenie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::INTERNET EXPLORER::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Bezpieczeństwo
  • pojawią się kolejne opcje – nas interesuje Usuń historię przeglądania…

 

 • pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn internetowych oraz Pliki cookie i dane witryn internetowych
należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce?Uwaga!
Serwer proxy w3cache.ue.katowice.pl obsługuje tylko i wyłącznie komputery z domeny ue.katowice.pl (dawniej ae.katowice.pl) (kampus Uczelni, akademiki, ROND).


Konfiguracja automatyczna:

FIREFOX

klikamy: Narzędzia-Opcje-Zaawansowane
wybieramy zakładkę Sieć
klikamy: Ustawienia (w jaki sposob firefox ma łączyc sie z internetem)
wybieramy: Adres URL automatycznej konfiguracji
wpisujemy: “http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
zaznaczamy: Automatycznie wykryj ustawienia
zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją jeszcze raz

  Można również podać skrypt automatycznej konfiguracji – http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac

SAFARI

Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej)

Ustawienia w systemie MacOS

W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane
Ustawienia sieci w systemie MacOS

Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK
Zaawansowane ustawienia sieci w systemie MacOS

Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!


Konfiguracja ręczna:

FIREFOX

klikamy: Narzędzia-Opcje-Zaawansowane
wybieramy: zakładkę Sieć
klikamy: Ustawienia (w jaki sposob firefox ma łączyc sie z internetem)
wybieramy: Ręczna konfiguracja serwerów
serwer proxy HTTP wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080
zaznaczamy: Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
klikamy: Użyj serwera proxy dla sieci LAN

  w adresie wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080

klikamy Zaawansowane
zaznaczamy Użyj tego serwera proxy do wszystkich protokołów
klikamy Ok
zamykamy przeglądarke i uruchamiamy ją jeszcze raz