Tymczasowe przedłużenie licencji oprogramowania Statistica

Instrukcja tymczasowego przedłużenia licencji oprogramownia Statistica dla wersji 12.5 i 13.1 i 13.3: instalacje jednostanowiskowe Sposób 1: Komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica musi mieć połączenie z siecią Internet, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora: Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych) Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję Uruchom jako administrator W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk Aktualizuj licencję (w angielskiej wersji programu „Update License…”) Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na Krótkoterminowe odnowienie („Request Extension”). Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji. Sposób 2 (zalecany): *** Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora): Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść...
Read More