Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl.

Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy.

UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!

Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy.
W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania.

Okno logowania do serwera proxy
Okno logowania do serwera proxy.

Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu.
Strona logowania do programu LEX
Strona logowania do programu LEX

W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp.

Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo.
Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz.
Logowanie do portalu nie jest wymagane!
Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.

Jak skonfigurować serwer proxy w systemie Android?Instalujemy przeglądarkę Firefox na urządzeniu (Google Play)
Uruchamiamy przeglądarkę i w pole adresu wpisujemy: about:config
Następnie wyszukujemy: network.proxy.type i ustawiamy wartość 2

Następny parametr do ustawienia to: network.proxy.autoconfig_url
Wpisujemy: http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac
W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wejść na: www.bg.ue.katowice.pl.
Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana wyświetli się okno logowania.

Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce?Uwaga!
Serwer proxy w3cache.ue.katowice.pl obsługuje tylko i wyłącznie komputery z domeny ue.katowice.pl (dawniej ae.katowice.pl) (kampus Uczelni, akademiki, ROND).


Konfiguracja automatyczna:

FIREFOX

klikamy: Menu-Ustawienia
wybieramy: w polu Sieć (na dole strony) Ustawienia
wybieramy: Adres URL automatycznej konfiguracji
wpisujemy: “http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac” lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
zaznaczamy: Automatycznie wykryj ustawienia
zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją jeszcze raz

    Można również podać skrypt automatycznej konfiguracji – http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac

SAFARI

Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej)

Ustawienia w systemie MacOS
Ustawienia w systemie MacOS

W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane

Ustawienia sieci w systemie MacOS
Ustawienia sieci w systemie MacOS

Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK

Zaawansowane ustawienia sieci w systemie MacOS
Zaawansowane ustawienia sieci w systemie MacOS

Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!


Konfiguracja ręczna:

FIREFOX

klikamy: Menu-Opcje
wybieramy: zakładkę Sieć
klikamy: Ustawienia (w jaki sposob firefox ma łączyc sie z internetem)
wybieramy: Ręczna konfiguracja serwerów
serwer proxy HTTP wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080
zaznaczamy: Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
klikamy: Użyj serwera proxy dla sieci LAN

    w adresie wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080

klikamy Zaawansowane
zaznaczamy Użyj tego serwera proxy do wszystkich protokołów
klikamy Ok
zamykamy przeglądarke i uruchamiamy ją jeszcze raz