Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl. Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy. UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie! Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy. W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania. Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu. W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp. Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo. Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz. Logowanie do portalu nie jest wymagane! Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki. ...
Read More

Jak skonfigurować serwer proxy w systemie Android?

Instalujemy przeglądarkę Firefox na urządzeniu (Google Play) Uruchamiamy przeglądarkę i w pole adresu wpisujemy: about:config Następnie wyszukujemy: network.proxy.type i ustawiamy wartość 2 Następny parametr do ustawienia to: network.proxy.autoconfig_url Wpisujemy: http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wejść na: www.bg.ue.katowice.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana wyświetli się okno logowania. ...
Read More

Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce?

Uwaga! Serwer proxy w3cache.ue.katowice.pl obsługuje tylko i wyłącznie komputery z domeny ue.katowice.pl (dawniej ae.katowice.pl) (kampus Uczelni, akademiki, ROND). Konfiguracja automatyczna: FIREFOX klikamy: Menu-Ustawienia wybieramy: w polu Sieć (na dole strony) Ustawienia wybieramy: Adres URL automatycznej konfiguracji wpisujemy: "http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac" lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac klikamy Ok INTERNET EXPLORER klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe wybieramy zakładkę Połączenia klikamy: Ustawienia sieci LAN zaznaczamy: Automatycznie wykryj ustawienia zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją jeszcze raz Można również podać skrypt automatycznej konfiguracji - http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac SAFARI W Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej) W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie! Konfiguracja ręczna: ...
Read More