Instrukcja dotycząca protokołów wypełnianych w Wirtualnej Uczelni

Plik do pobrania Wirtualna Uczelnia - Protokoły - instrukcja Problem z zalogowaniem się do wirtualnej uczelni. Jeżeli po wpisaniu poprawnego loginu i hasła do Wirtualnej Uczelni nie następuje zalogowanie (brak jakiegokolwiek komunikatu) należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej (kombinacja klawiszy CTRL-SHIFT-DEL). Otwieranie protokołów i powrót do listy protokołów W celu usprawnienia pracy z protokołami sugerowane jest otwieranie każdego protokołu w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki. W tym celu na liście protokołów umieszczając kursor myszki na nazwie wybranego protokołu należy ‘kliknąć’ prawym klawiszem myszki i wybrać opcję otwórz link/odnośnik w nowej karcie. Spowoduje to otwarcie wybranego protokołu w nowej karcie przeglądarki internetowej. Lista protokołów będzie ciągle dostępna (na jednej z kart przeglądarki). Tym samym nie będzie potrzeba korzystać z opcji powrót do tabeli protokołów. Wypełnianie protokołu (ocen i dat) w MS Excel – przez ‘przeciągnięcie’ W celu zabezpieczenia przed automatycznym zwiększaniem ocen / dat podczas kopiowania przez ‘przeciągnięcie’ kursora myszy należy dodatkowo przytrzymać klawisz Ctrl. Import danych w formacie MS Excel Poprawne zaimportowanie protokołu (ocen i...
Read More