Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje: Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane). Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja: zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x: - przekreślona kamera - zablokowany dostęp do kamery, - przekreślony mikrofon - zablokowany dostęp do mikrofonu, -dwa ekrany - zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji, ...
Read More