Dostęp do kursów dla kierunków projektu POWER

Aby zapisać się do odpowiedniego kursu, należy: Aktywować uczelniany adres mailowy logując się przez gmail.com. Jeśli logowałeś się już na konto mailowe, pomiń ten krok. Instrukcja Wejść na stronę platformy Moodle i przy opcji logowania, wybrać przycisk "Zaloguj z Google|uekat" (nie wypełniamy formularza!). Jeżeli wystąpi błąd, należy sprawdzić czy użytkownik nie jest zalogowany na prywatnym koncie mailowym bądź jakimkolwiek należącym do Google ponieważ Platforma Moodle autoryzuje użytkownika poprzez konto w domenie @edu.uekat.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy wybrać kategorię Projekty, a następnie Projekt POWER. Ukaże się lista dostępnych kierunków, w których zamieszczone zostały odpowiednie kursy. Po wylogowaniu się z platformy, należy wylogować się również z konta gmail!...
Read More