Przewodnik i generator dwujęzycznej stopki e-mail

W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie dwujęzycznej sygnatury e-mail prezentujemy przewodnik oraz specjalny generator, który ułatwi Państwu ustawienie stopki mailowej na skrzynkach pocztowych. Przed przystąpieniem do wypełnienia generatora stopki warto zapoznać się z: przykładami i przewodnikami pokazującymi, jak ustawić stopkę w najpopularniejszych programach pocztowych, obowiązującymi tłumaczeniami nazw jednostek organizacyjnych. Wygeneruj sygnaturę (klik) Dokumenty do pobrania- zarządzenie JM Rektora: Zarządzenie nr 118/16 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładania, korzystania i nowelizowania kont poczty elektronicznej w domenie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Załącznik do Zarządzenia nr 118/16 ...
Read More