win7

Jak mogę dostosować filtrowanie spamu do swoich potrzeb?


Należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://poczta.ue.katowice.pl/. Do obsługi swojego konta wybieramy program Squirrelmail.
Następnie klikamy na „Opcje” a poźniej „Opcje SpamAssassin”. Umożliwia ustawienie, które adresy będą zezwolone lub blokowane.
Bardziej zaawansowane filtrowanie wiadomości dostępne jest w menu „Filtry”.
Następnie należy kliknąć „Dodaj nową regułę” i ustawić opcje filtrowania.
Przykłady:

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości oznaczonych jako „Spam” (należy stosować z dużą ostrożnością)

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne wyrzucanie wiadomości, które podczas testów antyspamowych uzyskały N punktów. N powinno być na tyle duże, aby prawdopodobieństwo że wiadomość jest spamem było bardzo duże. N powyżej 10 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiadomość to spam.

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Level” – „pasuje wyrażenie regularne” – „\*{10,100}”
   Akcja „Wyrzuć”

  Automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako „Spam” do folderu Spam

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „X-Spam-Flag” – „jest” – „YES”
   Akcja „Przesuń do folderu” – „Spam”

  Automatyczne usuwanie wiadomości od określonego nadawcy

   „Wiadomość” – „Nagłówek” – „From” – „jest’ – wpisz@adres.nadawcy
   Akcja „Wyrzuć”
win7

Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?


Jak posyłać wiadomości z załącznikami na listy mailingowe?

Student-l

Aby wysłać wiadomość do wszystkich studentów należy ją przesłać na adres student-l@uekat.pl.

Zasady działania listy student-l:

  ogłoszenia studenckie, imprezy, konferencje prezentacje itp.
  lista moderowana

  posty można wysyłać tylko z adresów, którym administrator nadał uprawnienia wysyłania na listę. Aby takie uprawnienia uzyskać, należy wysłać prośbę na adres adm.konta@uekat.pl
  posty tylko w formacie tekstowym (bez obrazków itp.)
  nie będą przesyłane na listę:

   materiały reklamowe (wyjątek sponsoring)
   treści niezgodne z prawem

Pracownicy-l

Aby wysłać wiadomość do wszystkich pracowników należy ją przesłać na adres pracownicy-l@ue.katowice.pl.

Zasady działania listy pracownicy-l:

  ogłoszenia skierowane do pracowników.
  pomoc: pracownicy-l-request@ue.katowice.pl w polu Temat: należy wpisać „help”
  lista moderowana
  posty może wysyłać każdy
  posty tylko w formacie tekstowym (bez obrazków itp.)

Pracnauk-l

Aby wysłać wiadomość do wszystkich pracowników naukowych należy ją przesłać na adres pracnauk-l@ue.katowice.pl.

Zasady działania listy pracnauk-l:

  ogłoszenia skierowane do pracowników naukowych UE.
  pomoc: pracnauk-l-request@ue.katowice.pl w polu Temat: należy wpisać „help”
  lista moderowana
  posty może wysyłać każdy
  posty tylko w formacie tekstowym (bez obrazków itp.)

Pracadm-l

Aby wysłać wiadomość do wszystkich pracowników administracyjnych należy ją przesłać na adres pracadm-l@ue.katowice.pl.

Zasady działania listy pracadm-l:

  ogłoszenia skierowane do pracowników administracyjnych UE.
  pomoc: pracadm-l-request@ue.katowice.pl w polu Temat: należy wpisać „help”
  lista moderowana
  posty może wysyłać każdy
  posty tylko w formacie tekstowym (bez obrazków itp.)

Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

http://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/nazwa_listy np. http://volcan.ue.katowice.pl/mailman/listinfo/pracadm-l

Moderator nie odpowiada za treści przesyłane na te listy.


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1

win7

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?


Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.
  Z menu „Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć „Właściwości” a później zakładkę „Serwery”
  Zaznaczyć „Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk „Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję „Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem „Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Opis konfiguracji MS Outlook Express w pliku do pobrania

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: „Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk „Edytuj”
  Zaznaczyć „Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole „Użytkownik”
  Ewentulanie można zaznaczyć „Używaj połączenia szyfrowanego” opcję „TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia „OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
win7

Jaki serwer ustawić do odbierania i wysyłania poczty?


Użytkownicy posiadający konto na serwerze ekonom.ue.katowice.pl:

  Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, port: 143 (bez szyfrowania), 993 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 110 (bez szyfrowania), 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)
  Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)
Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego należy zmienić w/w serwery IMAP/POP3/SMTP na ssl.ae.katowice.pl.

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.
Należy włączyć uwierzytelnianie.
win7

Jak mogę zarchiwizować swoją pocztę?


Należy zalogować się jakimkolwiek klientem FTP/SCP na swoje konto. Jeżeli chcemy zarchiwizować całą pocztę należy ściągnąć katalog Maildir.

Jeżeli tylko określony folder z pocztą, to należy wejść do katalogu Maildir i ściągnąć właściwy folder np. „.Prywatne”. Nazwy z folderami poczty w katalogu Maildir rozpoczynają się kropką.
Jeżeli chcemy zarchiwizować tylko skrzynkę odbiorczą (INBOX) należy wejść do katalogu Maildir i ściągnąć katalogi „cur” i „new”.
win7

Jak ustawić przekierowanie poczty na moim koncie na inny adres e-mail?


Metoda ustawienia przekierowania

Squirrelmail

Logujemy się na swoje konto a następnie wybieramy z menu „Filtry”, „Dodaj nową regułę”

  W „Warunku” wybieramy „Zawsze”
  Jako „Akcja” wybieramy „Przekieruj” i wpisujemy adres na jaki ma zostać przekierowana poczta
  Klikamy „Dodaj regułę”

Panel do zarządzania kontem

Logujemy się do panelu zarządzania kontem. Następie wybieramy „Mail/Mail Forwarding and Replies

  Odznaczamy „Deliver locally? Yes, deliver to my mailbox” i zaznaczamy „Forward to other address? yes, Forward to” i wpisujemy adres na jaki ma być przekierowana poczta.