Problemy z SEB

Safe Exam Browser nie działa na Windows 7


Jakie problemy mogą występować?

Starsza wersja przeglądarki

 • Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB ekran zmieni się na niebieski po czym wróci do trybu pulpitu – przeglądarka nie otworzy się,

 

 • Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB przeglądarka otworzy się, pojawi się strona platformy, lecz po zalogowaniu pojawią się te same opcje wyboru jak w przypadku przystąpienia do testu w przeglądarce bazowej (brak przycisku Spróbuj teraz rozwiązać ten test),

 

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w trybie pulpitu
Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w trybie pulpitu

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w przeglądarce
Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w przeglądarce

 • Może pojawić się okno o nazwie Reconfiguration z plikiem konfiguracyjnym do pobrania

 

(kliknij wobrazek aby powiększyć)

Okno rekonfiguracji przeglądarki SEB
Okno rekonfiguracji przeglądarki SEB
Okno informujące o braku możliwości zmiany konfiguracji przeglądarki SEB
Okno informujące o braku możliwości zmiany konfiguracji przeglądarki SEB

Błędy podczas włączania przeglądarki

Informacja o niepoprawnej konfiguracji – Windows 7.

Przeglądarka nie jest wpierana - system Windows 7
Przeglądarka nie jest wpierana – system Windows 7

Brak możliwości korzystana z pulpitu zdalnego.

Błąd podczas włączenia przeglądarki SEB na pulpicie zdalnym
Błąd podczas włączenia przeglądarki SEB na pulpicie zdalnym

Tak jak na maszynie wirtualnej bądź podczas korzystania z programu umożliwiającego korzystanie z podłączenia zdalnego, przeglądarka SEB działać nie będzie.


Jak rozwiązać problem z systemem ?

Jeżeli nie znalazłeś/łaś informacji na temat swojego systemu operacyjnego (Linux, macOS) zapoznaj się z informacjami na temat kompatybilności przeglądarki SEB z wybranym systemem!

 

 • Uczelnia umożliwia pobranie systemu Windows 10 z platformy Azure. UWAGA!!! Nie należy instalować systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej ani korzystać z pulpitu zdalnego!

 

 • CNTI udostępnia stanowiska komputerowe przystosowane do pracy z platformą moodle i przeglądarką SEB (student musi skontaktować się z wykładowcą w tej sprawie – więcej informacji tutaj)

 

Występują inne problemy

Wyślij zrzuty ekranu z komunikatem, spakowane logi oraz opisz problem.

% LocalAppData% \ SafeExamBrowser \ Logs

Zaktualizuj dodatki Microsoft Visual C++

1. Odinstaluj SEB,
2. Zainstaluj pakiet VC++ 2015,
3. Zrestartuj urządzenie,
4. Zainstaluj SEB

*doinstaluj orpogramowanie .NET Framework.
Jeżeli przeglądarka SEB w dalszym ciągu nie może się zainstalować, proszę spróbować zainstalować wersję 3.2 i zrestartować urządzenie. (dla wersji systemu x64 lub x86)

Skontaktuj się z wykładowcą w celu wynajęcia stanowiska komputerowego na czas egzaminu

Jak ustalić własną skalę ocen oraz ocenić prace?

Konfiguracja i nazwy ocen

Dziennik ocen znajduje się w menu w zakładce Oceny. W tym miejscu ustalone domyślnie zostały oceny oraz ich nazwy:

Skonfigurowane domyślnie nazwy ocen
Skonfigurowane domyślnie nazwy ocen

Wybierając opcję Edytuj nazwy ocen, nauczyciel może sam ustalić w jaki sposób studenci będą oceniani, wpisując wartość procentową oraz nazwę. W wartościach procentowych wpisywana jest wartość minimalna do zdobycia.

W zakładkach Konfiguracja/Ustawienia ocen w kursie można ustalić w jaki sposób wyświetlania oceny. Domyślną opcją są Punkty czyli ilość punktów zdobyta np. z testu.
Ustawienia wyświetlania ocen w kursie
Ustawienia wyświetlania ocen w kursie


Dodatek* Tworząc test w kursie, w zakładce Ocena, można wprowadzić wartość progową, która potrzebna jest do zaliczenia. Dzięki temu, w dzienniku ocen, oceny pozytywne będą pokazane w kolorze zielonym, a negatywne w czerwonym. W przeciwnym wypadku kolor pozostanie czarny.
Ustalenie wartości progowej
Ustalenie wartości progowej

Podświetlenie ocen w dzienniku ocen
Podświetlenie ocen w dzienniku ocen

Ocenianie prac

Ważnym elementem jest zaznaczenie odpowiednich opcji przeglądu – opisane zostały tutaj.
Dziennik z ocenami jest widoczny tylko dla nauczyciela (tak jak dziennik lekcyjny w szkole).
Istnieje kilka sposobów aby student mógł zobaczyć ocenę z testu oraz średnią ocenę w całym kursie.

  • 1. W opcjach przeglądu w danym teście, należy zaznaczyć pole Punkty w kolumnie Po zamknięciu testu (student zobaczy zdobyta ilość punktów gdy test zostanie zamknięty) lub w kolumnie Później, gdy test jest wciąż otwarty (student otrzyma wynik z opóźnieniem, nie zaraz po próbie).

   *Dobrą praktyką jest ustawienie całościowej informacji zwrotnej oraz zaznaczenie jej w opcjach przeglądu. Całościowa informacja zwrotna pojawi się w zależności od zdobytej wartości procentowej w teście.
   Ustawienia całościowej informacji zwrotnej
   Ustawienia całościowej informacji zwrotnej
  • 2. Nauczyciel może wystawić ocenę ręcznie dla każdego studenta. W tym celu (jeśli student nie widzi zdobytych przez siebie punktów) należy przejść do Dziennika ocen i przy nazwisku wybranego studenta wybrać ikonkę ołówka.
   (kliknij w obrazek by powiększyć)
   Oceny wybranego studenta w Dzienniku ocen
   Oceny wybranego studenta w Dzienniku ocen

   W tym miejscu należy zaznaczyć w kolumnie Wyjątki dla którego testu ma się pojawić informacja zwrotna (w polu informacji zwrotnej należy wpisać komentarz, ocenę lub informację na temat wyniku pozytywnego/negatywnego).
   (kliknij w obrazek by powiększyć)

   Publikacja oceny w postaci informacji zwrotnej dla wybranego studenta
   Publikacja oceny w postaci informacji zwrotnej dla wybranego studenta

   Po opublikowaniu ocen, tło przy poszczególnych ocenach zmieni się na żółte.

   (kliknij w obrazek by powiększyć)

   Oblikowane oceny w Dzienniku ocen dla wybranego studenta
   Oblikowane oceny w Dzienniku ocen dla wybranego studenta

   Tym sposobem student zobaczy opublikowany komentarz po wybraniu nazwy testu.

   Podgląd oceny z testu przez studenta
   Podgląd oceny z testu przez studenta

   Opcja przydatna w momencie, gdy liczba zdobytych punktów nie została zaznaczona do wyświetlenia.

  • 3. Publikacja ocen w całym kursie – jeżeli ocena końcowa opiera się na sumie zdobytych punktów ze wszystkich testów, ocenę końcową należy opublikować. W tym celu, w dzienniku ocen, należy wybrać zakładkę Pojedynczy podgląd, a następnie z listy rozwijanej wybrać test (w tym przypadku W całym kursie) lub konkretnego użytkownika.

   Tak jak powyżej, przy publikacji ocen, należy w kolumnie Wyjątki zaznaczyć opcję W całym kursie. Komentarz jest opcjonalny. Student zobaczy ocenę końcową w swoim profilu.

  • W zależności od ustalonej konfiguracji, student zobaczy nazwę oceny, punkty bądź wartość procentową.

   Ocena końcowa z kursu w profilu studenta
   Ocena końcowa z kursu w profilu studenta

Jak utworzyć grupy na platformie moodle?

Grupy są dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w wielu grupach zajęciowych dla jednego przedmiotu.

By móc śledzić postępy swoich uczniów z danego przedmiotu, wystarczy utworzyć grupę i przypisać do niej uczestników.

Jak utworzyć grupę?

Po zalogowaniu do platformy i wybraniu odpowiedniego kursu, należy przejść do zakładki Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki wybrać koło zębate/Grupy

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy
Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy

Na nowej stronie pojawią się dwie tabelki: Grupy, która zawiera listę utworzonych grup wraz z ilością uczestników w nawiasie oraz Członkowie, która pokaże listę członków w wybranej grupie oraz aktywuje przycisk Dodaj/usuń użytkowników.

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle
Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle

Do utworzenia grupy służy przycisk Utwórz grupę.
Po wybraniu tego przycisku, pojawią się pola do wypełnienia:

  • Nazwa grupy – może być to nazwa grupy dziekanatowej np. I_K-ce_20_z_SI_gc01,

  • Informacje o grupie – dla kogo przeznaczona jest grupa np. Grupa przeznaczona dla studentów kierunku Informatyka, pierwszy rok, semestr, grupa 01,

  • Klucz dostępu – wprowadzając klucz dostępu i podając go studentom, nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu; student podczas zapisu do kursu podając klucz dostępu do grupy, zostanie automatycznie zapisany zarówno do kursu, jak i do swojej grupy.

Aby mieć pełną kontrolę nad grupami, nie zaleca się tworzenia grup automatycznie.


Jak dodać członków do grupy?

Tak jak powyżej, można ustalić klucze dostępów dla każdej grupy i rozesłać studentom by zapisywali się do nich sami (w takim wypadku nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu).
UWAGA! Aby student zapisał się do odpowiedniej grupy, należy WŁĄCZYĆ opcję samodzielnego zapisu i w ustawieniach zaznaczyć TAK przy opcji Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu!

 Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym
Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym

Studentów można zapisać ręcznie zaznaczając grupę docelową, a następnie wybrać przycisk Dodaj/Usuń użytkowników.

Warunkiem ten operacji jest uczestnik zapisany do kursu.


Jak tworzyć materiały dla wybranych grup?

Każdy temat (jak i pojedyncze aktywności i zasoby) może zostać utworzony dla konkretnej grupy. Opisany zostanie przykład na bazie aktywności Test(QUIZ).

W temacie należy utworzyć aktywność Test(QUIZ) – (zob. Egzaminy na platformie Moodle). Podczas tworzenia testu należy rozwinąć zakładkę Ogranicz dostęp

Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu
Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu

Po wybraniu przycisku Dodaj ograniczenie … pojawią się opcje do wyboru. Należy wybrać opcję Grupa

Wybór opcji dla ograniczenia dostępu
Wybór opcji dla ograniczenia dostępu

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią grupę oraz przekreślić ikonę widoczności – .
Oznacza to, że zasób nie będzie widoczny dla osób spoza wybranej grupy.

Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy
Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy

Informacja o ograniczeniach do zasobu
Informacja o ograniczeniach do zasobu

Tym sposobem, w jednym kursie, jak i w jednym temacie, nauczyciel może utworzyć tyle testów, ile posiada grup ćwiczeniowych. Studenci zobaczą tylko testy przypisane do grupy, w której się znajdują.

Każda dodana aktywność posiada opcję Ogranicz dostęp.


Jak zobaczyć oceny konkretnej grupy?

  • Pierwszym krokiem jest zmiana ustawień dla grup w Ustawieniach kursu (Kurs/koło zębate/edytuj ustawienia). Należy rozwinąć pole Grupy, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia:
   Tryb grupy: Osobne grupy,
   Wymuś istnienie grup: Tak,
   Domyślna grupa nadrzędna: Żaden
   Ustawienia grup w edycji kursu
   Ustawienia grup w edycji kursu
  • Przechodząc do zakładki Oceny, pojawi się tabela zawierająca wyniki studentów w danym teście. Po wybraniu nazwy wybranego testu, zostanie ukazana tabela z wynikami studentów z grupy.

   Zakładki w kursie na platformie moodle
   Zakładki w kursie na platformie moodle
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie przycisk Podejścia
   Opcja poglądu podejść do testu
   Opcja poglądu podejść do testu
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie z prawej strony nazwy testu ikonę koła zębatego/Odpowiedzi (dla sprawdzenia odpowiedzi studentów)
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
  • Pojawi się nowe pole z listą rozwijaną, która będzie zawierała nazwy grup
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny

Egzaminy na platformie Moodle – dla studentów

Aby zneutralizować liczbę błędów, które mogą pojawić się podczas podejścia do egzaminu z wykorzystaniem przeglądarki SEB, utworzony został egzamin testowy w kategorii Szkolenia/EGZAMIN – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT.

Jest on dostępny dla każdego w celu sprawdzenia poprawności działa przeglądarki.

Uwaga! Przeglądarki nie należy otwierać z pozycji systemu, a dostęp do przeglądarki jest możliwy tylko podczas podejścia do testu. Student nie musi niczego konfigurować.

1. UWAGA! NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ PLIKU KONFIGURACYJNEGO!!!

2. PLIKU KONFIGURACYJNEGO NIE MOŻNA ŚCIĄGNĄĆ BĘDĄC JUŻ W PRZEGLĄDARCE SEB!!!

3. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYSTĘPUJĄCYMI PROBLEMAMI ORAZ Z INSTRUKCJĄ PRACY PRZEGLĄDARKI NA WINDOWS 7!!!


Problemy z SEB – zapoznaj się zanim przystąpisz do egzaminu!


Jak rozwiązać test przez przeglądarkę SEB?

 1. Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki.
 2. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji:
  • Pobierz przeglądarkę SEB – umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania
  • Włącz przeglądarkę SEB – jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie automatycznie włączona
  • Pobierz konfigurację – po pobraniu pliku “config.seb”, należy go włączyć by otworzyć przeglądarkę SEB
 3. Student ponownie loguje się do platformy moodle, tym razem w bezpiecznej przegladarce, wybierając przycisk “Zaloguj z Google|uekat.pl”, a następnie wpisując dane logowania do poczty uczelnianej w domenie edu.uekat.pl
 4. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę z przyciskiem “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” – strona ta nie zawiera żadnych odnośników poza przyciskiem do rozpoczęcia testu.

Kliknij w obrazek by powiększyć

Dostępne opcje do wyboru po włączeniu testu przez studenta
Dostępne opcje do wyboru po włączeniu testu przez studenta

Kliknij w obrazek by powiekszyć
Spróbuj teraz rozwiązać ten test
Przycisk “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” w przeglądarce SEB

UWAGA! Włączenie bezpiecznej przeglądarki nie uniemożliwia korzystanie z przeglądarki, na której SEB została włączona np. w przypadku spotkania MEET.
Wszystkie inne opcje, które uniemożliwiały przełączanie się między oknami bądź korzystanie z maszyny wirtualnej, zostały zachowane.

Po wybraniu przycisku “Włącz przeglądarkę SEB”, pierwotna przeglądarka “zapyta” o dostęp (jeśli przeglądarka się nie włączy, należy zaktualizowac ją do najnowszej wersji):
Mozilla Firefox

Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Mozilla Firefox
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Mozilla Firefox

Microsoft Edge
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Microsoft Edge
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Microsoft Edge

Google Chrome
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Google Chrome
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Google Chrome

Safari
Informacja w przeglądarce Safari w systemie macOS o nieobsługiwaniu przeglądarki SEB
Informacja w przeglądarce Safari w systemie macOS o nieobsługiwaniu przeglądarki SEB

Włączając przeglądarkę SEB przez przeglądarkę Safari w systemie macOS, pojawia się komunikat o braku możliwości przekierowania. Jeśli przeglądarka SEB została poprawnie zainstalowana w systemie macOS, po odświeżeniu strony, pojawi sie komunikat jak na obrazku poniżej:
Monit o zezwolenie włączenia bezpiecznej przeglądarki SEB w przeglądarce Safari
Monit o zezwolenie włączenia bezpiecznej przeglądarki SEB w przeglądarce Safari

Należy wybrać opcję Pozwól by włączyć przeglądarkę SEB.

Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online

Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki.

Manu administracyjne egzaminu

Krok pierwszy podczas tworzenia kopii zapasowej egzaminu


Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną.
Nazwa pliku z kopia zapasową


Plik z kopią zapasową należy pobrać:
Pobieranie pliku z kopią zapasową


Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle

Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte).
Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz.

Odtworzenie kopii zapasowej

Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje!
Poniższe opcje są tylko poglądowe!


UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!!
Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!

Egzaminy na platformie Moodle

Platforma Moodle została zaktualizowana do nowszej wersji. Dzięki temu, dostępna jest wbudowana konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB.
(Logowanie do platformy)
(Zakładanie kursu)
(Administracja kursem)

Włączenie opcji samodzielnego zapisu

WAŻNE! Aby student mógł zapisać się samodzielnie, należy włączyć odpowiednią opcję w metodach zapisu.

Po wybraniu odpowiedniego kursu, w menu z lewej strony należy wybrać zakładkę Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki ikonę koła zębatego/Metody zapisów.

Wybranie opcji Metody zapisów w kursie

W tabelce z prawej strony nazwy opcji Zapisywanie samodzielne (student) należy włączyć jej widoczność. Bez odznaczenia tej ikony, studenci nie będą mogli dołączyć do kursu!
Jeśli metoda samodzielnego zapisywania się nie istnieje, można utworzyć nową.

Metody zapisów na platformie moodle

– ustawienia metody zapisów
– widoczność metody zapisów
Ustawienie hasła do kursu zależy od prowadzącego. Aby to uczynić, należy wybrać ikonę ustawień i w polu Klucz dostępu wpisać hasło.

Dodanie i edycja aktywności TEST(QUIZ) dla egzaminów

Włączając tryb edycji w danym kursie (Administracja kursem), należy w danym temacie wybrać przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie aktywność Test(Quiz).

Wybór aktywności Test(Quiz)

Należy wypełnić odpowiednie pola, poniżej opisane zostały rekomendowane opcje.
Dodawanie aktywności Test(Quiz) do wybranego tematu

Konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla egzaminów

UWAGA! WYMAGANA JEST NAJNOWSZA WERSJA PRZEGLĄDARKI SEB – DO POBRANIA TUTAJ!

Przeglądarka SEB jest przeznaczona dla zasobu “Test(quiz)”.
Po utworzeniu testu, w ustawieniach pojawi się nowa opcja “SAFE EXAM BROWSER“.
Po rozwinięciu opcji, należy skonfigurować przeglądarkę wg własnego uznania.

Nowa opcja “Safe Exam Browser” w zasobie Test na platfomie moodle


Poniżej przykładowa konfiguracja przeglądarki
Przykładowa konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla zasobu “test” na platformie moodle

Każda opcja została opisana pod znakiem zapytania tuż obok nazwy danej opcji.

Należy pamiętać również o innych opcjach, które są przez nas rekomendowane, np.

Czas rozpoczęcia, zakończenia oraz trwania testu – studenci będą mieli możliwość wypełnienia testu między godziną rozpoczęcia, a zakończenia, jednak czas na jego wypełnienie będzie ograniczony. Jeśli student z różnych powodów nie zdąży zapisać swoich odpowiedzi, jego podejście do testu zostanie zapisane automatycznie w momencie wybicia godziny zakończenia testu.
Kliknij w obrazek by powiększyć

Ramy czasowe potrzebne do wypełnienia testu

Ilość dostępnych podejść – zalecamy jedno podejście do testu
Opcja ustawienia ilości możliwych podejść do testu na platformie moodle

Egzaminy Moodle – Oceny

Sekwencyjny układ pytań w teście – student nie będzie mógł przeskakiwać między pytaniami w teście np. nie będzie mógł wrócić do pytania, na które odpowiedzi nie udzielił.

Sekwencyjny układ pytań w teście

Opcje przeglądu – czyli co student zobaczy po swoim podejściu, po zakończeniu podejścia i wysłaniu odpowiedzi oraz po zamknięciu dostępu do testu.
Kliknij w obrazek by powiększyć
Opcje przeglądu

Przydatną opcją jest włączenie przycisku do pobrania przeglądarki SEB. Umożliwi to pobranie pliku instalacyjnego bez konieczności wyszukiwania, tuż przed nadchodzącym egzaminem.

Opcja umożliwiająca odblokowanie przycisku do pobrania przeglądarki SEB

Jak to wygląda w praktyce?

 1. Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki.
 2. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji:
  • Pobierz przeglądarkę SEB – umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania
  • Włącz przeglądarkę SEB – jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie automatycznie włączona
  • Pobierz konfigurację – po pobraniu pliku “config.seb”, należy go włączyć by otworzyć przeglądarkę SEB
 3. Student ponownie loguje się do platformy moodle, tym razem w bezpiecznej przeglądarce, wybierając przycisk “Zaloguj z Google|uekat.pl”, a następnie wpisując dane logowania do poczty uczelnianej w domenie edu.uekat.pl
 4. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę z przyciskiem “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” – strona ta nie zawiera żadnych odnośników poza przyciskiem do rozpoczęcia testu.

UWAGA! Włączenie bezpiecznej przeglądarki nie uniemożliwia korzystanie z przeglądarki, na której SEB została włączona np. w przypadku spotkania MEET.
Wszystkie inne opcje, które uniemożliwiały przełączanie się między oknami bądź korzystanie z maszyny wirtualnej, zostały zachowane.

Logowanie do platformy

Logowanie do platformy moodle następuje poprzez maila uczelnianego w domenie @uekat.pl.

Aby założyć konto, należy wypełnić formularz elektroniczny bądź założyć je osobiście w pokoju 4/15 CNTI (Pracownicy naukowi i administracyjni).

Logowania służy przycisk “Zaloguj z Google| uekat.pl” dostępny obok formularza logowania.

Przycisk umożliwiający zalogowanie się do platformy moodle

Nie znam klucza dostępu do kursu!Klucze dostępu do kursów ustawiają nauczyciele prowadzący zajęcia.
Aby dowiedzieć się jaki jest klucz dostępu, należy skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia (lub spytać inne osoby z grupy – klucz jest taki sam dla wszystkich studentów).

Jak założyć konto dostępu do platformy Moodle?Instrukcje dotyczą zakładania kont oraz logowania się do nowej platformy moodle

::Studenci::

 • Wszyscy Studenci UE mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl.
 • Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce “Dane osobowe” -> “Dane podstawowe c.d.”
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do poczty uczelnianej

Logowanie do platformy


::Pracownicy::

 • Pracownicy zakładają konto mailowe w domenie uekat.pl pod adresem rejestracji lub w pokoju 4/15 CNTI
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do w/w konta mailowego
 • Aby założyć nowy kurs, należy po zalogowaniu wybrać przycisk “Zamawiam kurs” i wypełnić odpowiednie pola

Informacje o kontach w usłudze Google Apps.