Generowanie planu zajęć

I. Proszę wybrać tryb prywatny przeglądarki Chrome - CTRL+SHIFT+N Opera - CTRL+SHIFT+N Firefox - CTRL+SHIFT+P EDGE - CTRL+SHIFT+P Internet Explorer - CTRL+SHIFT+P II. Generowanie indywidualnego planu zajęć Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, należy wybrać z rozwijanego menu PLAN ZAJĘĆ opcję wydruk planu zajęć W kolejnym kroku z listy dostępnych wydruków należy wybrać plan dla bieżącego lub kolejnego semestru. Zgodnie z dokonanym wyborem, kliknąć odpowiedni przycisk aby wygenerować wydruk pdf UWAGA: Niektórzy pracownicy np. kierownicy Katedr mogą mieć dostęp nie tylko do swoich indywidualnych planów, ale również do planów zajęć jednostki. III. Generowanie planu zajęć dla danej grupy. W celu wygenerowania planu zajęć grupy wybieramy w Wirtualnej Uczelni menu Rozkład zajęć - Prezentacja harmonogramu zajęć - opcja dostępna zarówno po zalogowaniu jak i bez logowania na stronie głównej WU. Następnie wybieramy poszczególne pola według schematu: Punkty a - d wybieramy zgodnie z przydziałem danej grupy. Punkt e "Specjalność" wybieramy zawsze Ogólna. Punkty f - wybieramy semestr, dla którego...
Read More