Tymczasowe przedłużenie licencji oprogramowania Statistica

Instrukcja tymczasowego przedłużenia licencji oprogramownia Statistica dla wersji 12.5 i 13.1 i 13.3: instalacje jednostanowiskowe Sposób 1: Komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica musi mieć połączenie z siecią Internet, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora: Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych) Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję Uruchom jako administrator W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk Aktualizuj licencję (w angielskiej wersji programu „Update License…”) Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na Krótkoterminowe odnowienie („Request Extension”). Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji. Sposób 2 (zalecany): *** Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora): Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść...
Read More

SAS

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SAS należy posiadać własny nośnik pamięci - dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 50 GB wolnego miejsca w formacie NTFS! Oprogramowanie zostanie przegrane na dysk. Czas oczekiwania - około 2h. Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. Co należy zrobić by uzyskać oprogramowanie SAS? Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych wraz z oprogramowaniem. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych....
Read More

Statistica

W przypadku problemów z działaniem oprogramowania Statistica, prosimy o sprawdzenie czy program antywirusowy nie dodaje jednego z plików Statistici do kwarantanny. Tutaj można znaleźć instrukcję jak poprawnie skonfigurować program F-Secure. Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - Statistica. Co zależy zrobić by uzyskać oprogramowanie Statistica? Oprogramowanie jest dostępne tylko na system Windows! Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Wypełnić formularz bezpośrednio na stronie firmy StatSoft UWAGA: W formularzu koniecznie należy podać uczelniany adres pocztowy. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej. UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych...
Read More

SPSS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE. Uwaga! Dostępna wersja oprogramowania działa tylko w języku polskim oraz angielskim! Uzyskanie dostępu do wybranego oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych pocztą elektroniczną. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych. ...
Read More

Co muszę zrobić, żeby dostać oprogramowanie udostępniane przez Uczelnię?

  Uruchomiona została opcja udostępniania oprogramowania SAS, SPSS oraz Statistica na uczelniane konto mailowe! Link z programem jest ważny 7 dni. Formularze należy składać w pokoju 4/15 w opisanych poniżej terminach. UWAGA! Aby móc korzystać z oprogramowania należy posiadać konto pocztowe na serwerze Uczelni lub w usłudze Google Apps dla edukacji (domena edu.uekat.pl). Udostępnianie oprogramowania pracownikom i studentom Uczelni odbywa się na zasadach określonych przez producenta danego oprogramowania. Oprogramowanie może być używane w celach dydaktycznych, a jakiekolwiek komercyjne lub przynoszące zyski wykorzystanie oprogramowania jest zabronione. Uzyskanie dostępu do wybranego z menu oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami. Godziny obsługi: Pokój 4/15 CNTI w godzinach: Studenci: Wtorek 9:30 - 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami Czwartek 09:30 – 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami Sobota 9:30 - 14:30 Pracownicy uczelni: 8:00 - 15:00 Powyższe godziny wydawania oprogramowania obowiązują wyłącznie podczas trwania semestru!...
Read More