Co muszę zrobić, żeby dostać oprogramowanie udostępniane przez Uczelnię?

  Uruchomiona została opcja udostępniania oprogramowania SAS, SPSS oraz Statistica na uczelniane konto mailowe! Link z programem jest ważny 7 dni. Formularze należy składać w pokoju 4/15 w opisanych poniżej terminach. UWAGA! Aby móc korzystać z oprogramowania należy posiadać konto pocztowe na serwerze Uczelni lub w usłudze Google Apps dla edukacji (domena edu.uekat.pl). Udostępnianie oprogramowania pracownikom i studentom Uczelni odbywa się na zasadach określonych przez producenta danego oprogramowania. Oprogramowanie może być używane w celach dydaktycznych, a jakiekolwiek komercyjne lub przynoszące zyski wykorzystanie oprogramowania jest zabronione. Uzyskanie dostępu do wybranego z menu oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami. Godziny obsługi: Pokój 4/15 CNTI w godzinach: Studenci: Wtorek 9:30 - 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami Czwartek 09:30 – 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami Sobota 9:30 - 14:30 Pracownicy uczelni: 8:00 - 15:00 Powyższe godziny wydawania oprogramowania obowiązują wyłącznie podczas trwania semestru!...
Read More