Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje:

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane).

Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja:

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x:
– przekreślona kamera – zablokowany dostęp do kamery,
– przekreślony mikrofon – zablokowany dostęp do mikrofonu,
-dwa ekrany – zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji,
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox

Spotkania Meet od A do Z

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, zalecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome!
Aby rozpocząć spotkanie Meet, należy być zalogowanym do konta w domenie uekat.pl! (Jedna przeglądarka – jedno konto!)


UWAGA! Została włączona opcja użycia własnego tła podczas spotkań w Google Meet.
Aby załączyć własne tło, należy podczas spotkania wybrać ikonę trzech kropek w dolnym prawym rogu, a następnie “Zmień tło“.
Ukażą się 4 ikony do wyboru, do wgrania własnego tła służy ikona z plusem.
Na podglądzie obraz będzie odwrócony, jednak uczestnicy spotkania tło będą widzieli poprawnie. Należy wgrywać grafikę prawidłową!
UWAGA! Zaleca się korzystanie z dedykowanej przeglądarki Google Chrome. W innych przeglądarkach funkcja może nie być dostępna!
Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online


Różnice pomiędzy rozpoczęciem spotkania na koncie prywatnym, a na koncie uczelnianym

Po wybraniu ikony spotkań Meet, otworzy się nowa strona z informacjami jak na poniższych obrazkach, w zależności od użytkowanego konta.
Rozpoczęcie spotkania na koncie prywatnym:

Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym


Rozpoczęcie meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym


Link do spotkania meet stracił ważność

Jeżeli spotkanie meet zostało rozpoczęte przez aplikację Meet, każdy link będzie tracił ważność gdy okno przeglądarki z spotkaniem zostanie zamknięte przez ostatniego użytkownika tego spotkania.


Link do spotkania Meet stracił ważność
Link do spotkania Meet stracił ważność


Nie posiadam możliwości korzystania z dostępnych opcji przypisanych do licencji rozszerzonej Enterprise

Brak ikony dodatkowych opcji:

Ikona opcji dodatkowych w google meet
Ikona opcji dodatkowych w google meet

1. użytkownik nie posiada licencji Enterprise
2. organizatorem spotkania jest osoba bez licencji Enterprise

Ikona dodatkowych opcji jest, lecz brak możliwości zarządzania nią:

1. organizatorem spotkania jest inna osoba posiadająca licencję Enterprise

Przykład dodatkowej opcji
Przykład dodatkowej opcji “Podgrupy” dla licencji rozszerzonej w Google Meet


Nie posiadam uprawnień do wyświetlania prezentacji

Jeśli użytkownik używa przeglądarki Firefox, należy pozwolić przeglądarce na udostępnienie ekranu. To samo dotyczy dostępu do kamery oraz mikrofonu.

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox


Nie posiadam opcji rozmycia lub zmiany tła ekranu

Przeglądarka Firefox nie posiada w/w opcji. Jeśli problem występuje na innych urządzeniach lub przeglądarkach, należy sprawdzić wymagania sprzętowe – poniżej minimalne wymagania dotyczące sprzętu:

  • 3 GB pamięci RAM,
  • procesor z co najmniej 4 rdzeniami,
  • procesor 1,6 GHz lub szybszy,
  • architektura ARM64.

urządzenie z Androidem w wersji P lub nowszej.


Podczas prezentacji, ekran zaczyna migać lub jest powiększony

Zarówno jak w przypadku problemów powyżej, należy korzystać z przeglądarki Google Chrome.


Brak możliwości dostępu do pokoi

Telefon z systemem Android z wersją kernela poniżej 4.10, powoduje błędy w dostępie do pokoi.Należy skorzystać z innego urządzenia!


Znane problemy z Google Meet
Rozwiązywanie problemów z Google Meet

Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!

Brak możliwości połączenia się do spotkania Meet przez link udostępniony w Classroom.

Mimo, że link do spotkania jest dostępny na zajęciach w Classroom, samo spotkanie będzie dostępne dopiero wtedy gdy pojawi się w nim nauczyciel.

Link do spotkania meet w Classroom
Link do spotkania meet w Classroom

Jeśli prowadzący zajęcia nie rozpoczął spotkania, student nie będzie mógł do niego dołączyć – pojawi się informacja jak na zdjęciach poniżej.

Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło
Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło.

Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet

Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX
Przeglądarka firefox “pyta” użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu – mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję “Udostępnij”.
Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie.

Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox

Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox