Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?

Wiadomości należy wysyłać zgodnie z "Zarządzeniem Rektora nr 35/18" Zasady wysyłania wiadomości na listy mailingowe Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Rektorowi, Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji lub Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-edu@ue.katowice.pl. Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Kanclerzowi lub jego zastępcom, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-adm@ue.katowice.pl. Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną Dostępne listy mailingowe Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie Rektora nr 118-16 załącznik nr 1 ...
Read More