Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki. Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną. Plik z kopią zapasową należy pobrać: Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte). Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz. Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje! Poniższe opcje są tylko poglądowe! UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!! Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!...
Read More