Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki. Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną. Plik z kopią zapasową należy pobrać: Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte). Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz. Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje! Poniższe opcje są tylko poglądowe! UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!! Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!...
Read More

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania. Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie. Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen. Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj. Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia. Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć. ...
Read More