Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online

Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki.

Manu administracyjne egzaminu

Krok pierwszy podczas tworzenia kopii zapasowej egzaminu


Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną.
Nazwa pliku z kopia zapasową


Plik z kopią zapasową należy pobrać:
Pobieranie pliku z kopią zapasową


Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle

Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte).
Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz.

Odtworzenie kopii zapasowej

Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje!
Poniższe opcje są tylko poglądowe!


UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!!
Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania.

Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie.

Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen.

Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj.

Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia.

Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć.