Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do Gmail

Osoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto Gmail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane - nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji. Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web). Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze). Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości.  UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru...
Read More

Jak założyć konto dostępu do platformy Moodle?

Instrukcje dotyczą zakładania kont oraz logowania się do nowej platformy moodle ::Studenci:: Wszyscy Studenci UE mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl. Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce "Dane osobowe" -> "Dane podstawowe c.d." Dane logowania do platformy są takie same jak do poczty uczelnianej Logowanie do platformy ::Pracownicy:: Pracownicy zakładają konto mailowe w domenie uekat.pl pod adresem rejestracji lub w pokoju 4/15 CNTI Dane logowania do platformy są takie same jak do w/w konta mailowego Aby założyć nowy kurs, należy po zalogowaniu wybrać przycisk "Zamawiam kurs" i wypełnić odpowiednie pola Informacje o kontach w usłudze Google Apps. ...
Read More

Zakładanie konta w usłudze Google Apps

Konta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl. Konto w usłudze Google Apps może posiadać - patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14 Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl. Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI. Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń ...
Read More

Jak mogę samodzielnie zmienić swoje hasło?

Pracownicy Serwer obsługujący pocztę Zmiana hasła przez stronę web: Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy "Login" a następnie "Zmień hasło". Uwaga! Zmiana hasła dostępu do poczty nie jest równoznaczna ze zmianą hasła dostępu do sieci bezprzewodowej. W tym wypadku należy ponownie zalogować się na stronie weryfikacji dostępu do sieci bezprzewodowej używając nowego hasła. Studenci W otrzymanej wiadomości na adres, podany podczas rekrutacji, wybrać przycisk "Resetuj hasło", a następnie ustawić nowe. ...
Read More