Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do GmailOsoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto Gmail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane – nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji.

Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web).

  1. Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk.
  2. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno
   Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia.
  3. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki.
  4. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego.
  5. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze).
  6. Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości. 

UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru maili:
Na minutę: 60
Na godzinę: 3 600
Na dzień: 86 400
Limit rozmiaru: nie większe niż 50 MB

Jak założyć konto dostępu do platformy Moodle?Instrukcje dotyczą zakładania kont oraz logowania się do nowej platformy moodle

::Studenci::

 • Wszyscy Studenci UE mogą korzystać z usługi Google Apps w domenie @edu.uekat.pl.
 • Pełny adres mailowy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce “Dane osobowe” -> “Dane podstawowe c.d.”
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do poczty uczelnianej

Logowanie do platformy


::Pracownicy::

 • Pracownicy zakładają konto mailowe w domenie uekat.pl pod adresem rejestracji lub w pokoju 4/15 CNTI
 • Dane logowania do platformy są takie same jak do w/w konta mailowego
 • Aby założyć nowy kurs, należy po zalogowaniu wybrać przycisk “Zamawiam kurs” i wypełnić odpowiednie pola

Informacje o kontach w usłudze Google Apps.

Zakładanie konta w usłudze Google AppsKonta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl.


Konto w usłudze Google Apps może posiadać – patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14


Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl.
Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI.


Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń

Jak mogę samodzielnie zmienić swoje hasło?Pracownicy

Serwer obsługujący pocztę

Zmiana hasła przez stronę web:
Hasło można zmienić przez panel do zarządzania kontem. Klikamy “Login” a następnie “Zmień hasło”.

Uwaga!

Zmiana hasła dostępu do poczty nie jest równoznaczna ze zmianą hasła dostępu do sieci bezprzewodowej. W tym wypadku należy ponownie zalogować się na stronie weryfikacji dostępu do sieci bezprzewodowej używając nowego hasła.


Studenci

W otrzymanej wiadomości na adres, podany podczas rekrutacji, wybrać przycisk “Resetuj hasło”, a następnie ustawić nowe.

Przycisk do resetu hasła do konta pocztowego