Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl.

Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy.

UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!

Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy.
W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania.

Okno logowania do serwera proxy
Okno logowania do serwera proxy.

Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu.
Strona logowania do programu LEX
Strona logowania do programu LEX

W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp.

Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo.
Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz.
Logowanie do portalu nie jest wymagane!
Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.

Jak skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook?Pracownicy – konto w domenie ue.katowice.pl

W trakcie dodawania nowego konta, należy wpisać cały adres e-mail oraz postępować wg  tej instrukcji wybierając odpowiednie parametry. Po zakończeniu i zaakceptowaniu konfiguracji, powinno pojawić się okienko logowania – proszę zostawić samą nazwę użytkownika, usuwając “@ue.katowice.pl“.

Konfiguracja POP3


Wybór ręcznej konfiguracji konta pocztowego w programie Outlook

Wybór usługi POP lub IMAP w programie pocztowym Outlook

Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl)

Konfiguracja połączenia POP3 w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie edu.uekat.pl

Dla ue.katowice.pl

Konfiguracja połączenia w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie ue.katowice.pl

Ustawienia poczty w programie pocztowym Outlook

Ustawienia poczty w programie pocztowym Outlook


Konfiguracja IMAP

Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl)

Konfiguracja połączenia IMAP w programie pocztowym Outlook dla kont w domenie edu.uekat.pl

Ustawienia poczty w programie Outlook

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Android

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować.

GEANT OV RSA CA4

W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić.


Zapisz ściągnięty plik do pamięci telefonu.
Wejdź do ustawień telefonu, wybieramy opcję Zabezpieczenia, a następnie Zainstaluj z pamięci urządzenia.
Wybierz zapisany plik z certyfikatem i go zainstaluj. W trakcie instalacji może być wymagane hasło do magazynu danych lub jego ustawienie. Jest to hasło ustawiane w telefonie i nie ma związku z danymi uwierzytelniającymi do poczty, sieci itp.
Jeżeli istnieje opcja Użycie zabezpieczeń, należy ustawić ją jako VPN i aplikacje.
Po zainstalowaniu, certyfikat powinien być widoczny na liście. Aby wyświetlić zainstalowane certyfikaty, wybierz Zaufane dane uwierzytelniające.
Włącz wi-fi i wybierz sieć eduroam.

DOSTĘPNE POLA WYPEŁNIJ NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:

  • Metoda EAP: PEAP
   Uwierzytelnianie PHASE 2: MSCHAPV2
   Domena: eduroam.ue.katowice.pl
   Tożsamość: wpisz nazwę użytkownika razem z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).

Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  • Hasło: wpisz hasło dostępu do konta
   Certyfikat CA: Użyj certyfikatów systemowych
   Tożsamość anonimowa:

Po wykonaniu powyższych kroków kliknij Połącz. Połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane.

Jak skonfigurować sieć eduroam dla systemu Linux – Ubuntu?Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat

GEANT OV RSA CA4

  Zapisz ściągnięty plik na dysku
  Kliknij na ikonę sieci bezprzewodowej i wybierz sieć eduroam

  DOSTĘPNE POLA WYPEŁNIJ NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:

   • Uwierzytelnienie/Authentication: Chronione EAP (PEAP)/Protectes EAP (PEAP)
    Anonimowa tożsamość/Anonymous identity:
    Certyfikat CA/CA certificate: wybierz plik, który został pobrany (z rozszerzeniem crt)
    Wersja PEAP/PEAP version: Atomatycznie/Automatic
    Wewnętrzne uwierzytelnianie/Inner authentication: MSCHAPv2
    Nazwa użytkownika/Username: wpisz nazwę użytkownika razem z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. @edu.uekat.pl).
    Hasło/Password: wpisz hasło dostępu do konta
    Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  Wersje systemu Ubuntu wcześniejsze niż 14.04 LTS, mogą wymagać podania „Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej”. Należy wybrać WPA2 Enterprise
  Po wykonaniu powyższych kroków klikamy Połącz/Connect. Połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane

Jak połączyć się z siecią eduroam na Windows XP?


Producent oprogramowania – firma Microsoft – zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. W związku z tym oraz brakiem obsługi przez ten system nowoczesnych algorytmów szyfrowania, podłączenie do sieci eduroam jest niemożliwe.

Używanie przestarzałego systemu operacyjnego bez wsparcia producenta naraża użytkownika na wiele zagrożeń m. in. na utratę danych.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Windows

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować.

GEANT OV RSA CA4

W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić.


Wybierz “Bieżący użytkownik” i kliknij dalej.

Wybierz opcję “Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie” i kliknij “Przeglądaj”.

Wyszukaj magazyn “Główne urzędy certyfikacji innych firm”, kliknij OK, a następnie dalej.

Pojawi się okno z informacją “Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ”– kliknij zatem Zakończ. Import został pomyślnie ukończony.


Otwórz “Panel sterowania/Centrum sieci i Udostępniania/ Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” i wybierz opcję “Dodaj”.

Konfigurowanie nowego połączenia
Konfigurowanie nowego połączenia

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PARAMETRY DO “RĘCZNEGO UTWORZENIA PROFILU SIECIOWEGO”:

  Nazwa sieci: eduroam
  Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
  Typ szyfrowania: AES

Wybierz “Zmień ustawienia połączenia”, a następnie zakładkę “Zabezpieczenia”.

Ustaw uwierzytelnienie sieci “Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” oraz kliknij “Ustawienia”.
Zaznacz “Weryfikuj certyfikat serwera”, a następnie wybierz nasz certyfikat “GEANT OV RSA CA4”.

Przy metodzie uwierzytelnienia “Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP2 v2)” kliknij “Konfiguruj” i WYŁĄCZ “Automatycznie użyj mojej nazwy logowania…”.
Całą konfigurację zapisz, a następnie znowu w zakładce “Zabezpieczenia” wybierz “Ustawienia zaawansowane”.

Zaznacz “Określ tryb uwierzytelnienia”, wybierz “Uwierzytelnienie użytkownika”. “Zapisz poświadczenia”.

W tym miejscu podaj dane do logowania czyli nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).

Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

Po zapisaniu wszystkich konfiguracji, zostałeś połączony z siecią eduroam.

Jaki serwer ustawić do odbierania i wysyłania poczty?Użytkownicy posiadający konto na serwerze ekonom.ue.katowice.pl:

  Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, 993 (szyfrowanie SSL/TLS)*ZALECANE

  Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 995 (szyfrowanie SSL/TLS)

  Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)

  Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)

Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

Należy włączyć uwierzytelnianie.