Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX Przeglądarka firefox "pyta" użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu - mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję "Udostępnij". Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie. ...
Read More