Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej w usłudze Google Workspace?

Konto dostępu do poczty uczelnianej zostało utworzone automatycznie dla każdego studenta! Aktywacja konta dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2023/2024 Aby zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej, należy wejść na stronę gmail.com, wpisać adres mailowy w domenie edu.uekat.pl (poprawny adres znajduje się w studenckim profilu usosweb) oraz hasło składające się z UE oraz 6 ostatnich cyfr numeru PESEL np. UE123456. Adres e-mail składa się imienia oraz nazwiska danego studenta tj. imie.nazwisko@edu.uekat.pl. W przypadku powtarzalności danych, po nazwisku przypisana zostaje odpowiednia cyfra, prosimy zwracać na to uwagę. Po poprawnym zalogowaniu ukaże się formularz do ustawienia nowego hasła do w/w adresu mailowego. Byli studenci UE w Katowicach posiadają już konto w domenie edu.uekat.pl, które nie wymaga ponownego aktywowania....
Read More

Dostępne usługi w ramach Google Apps

Dostępność usług Google Apps może się różnić w zależności od tego do jakiej poddomeny uekat.pl należy użytkownik. Dostępne są następujące usługi: Gmail - http://poczta.uekat.pl Kalendarz - http://kalendarz.uekat.pl Dysk - http://dysk.uekat.pl Witryny - http://witryny.uekat.pl (włączone dla wybranych organizacji) Kontakty Classroom - http://classroom.google.com ...
Read More

Zakładanie konta w usłudze Google Apps

Konta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl. Konto w usłudze Google Apps może posiadać - patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14 Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl. Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI. Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń ...
Read More