5

Dostępne usługi w ramach Google Apps


Dostępność usług Google Apps może się różnić w zależności od tego do jakiej poddomeny uekat.pl należy użytkownik. Dostępne są następujące usługi:

5

Zakładanie konta w usłudze Google Apps


Konta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl.


Konto w usłudze Google Apps może posiadać – patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14


Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl.

Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI.


Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń