Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje: Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane). Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja: zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x: - przekreślona kamera - zablokowany dostęp do kamery, - przekreślony mikrofon - zablokowany dostęp do mikrofonu, -dwa ekrany - zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji, ...
Read More

Spotkania Meet od A do Z

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, zalecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome! Aby rozpocząć spotkanie Meet, należy być zalogowanym do konta w domenie uekat.pl! (Jedna przeglądarka – jedno konto!) UWAGA! Została włączona opcja użycia własnego tła podczas spotkań w Google Meet. Aby załączyć własne tło, należy podczas spotkania wybrać ikonę trzech kropek w dolnym prawym rogu, a następnie "Zmień tło". Ukażą się 4 ikony do wyboru, do wgrania własnego tła służy ikona z plusem. Na podglądzie obraz będzie odwrócony, jednak uczestnicy spotkania tło będą widzieli poprawnie. Należy wgrywać grafikę prawidłową! UWAGA! Zaleca się korzystanie z dedykowanej przeglądarki Google Chrome. W innych przeglądarkach funkcja może nie być dostępna! Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online Różnice pomiędzy rozpoczęciem spotkania na koncie prywatnym, a na koncie uczelnianym Po wybraniu ikony spotkań Meet, otworzy się nowa strona z informacjami jak na poniższych obrazkach, w zależności od użytkowanego konta. Rozpoczęcie spotkania na koncie prywatnym: Rozpoczęcie meet na koncie uczelnianym Link do spotkania meet stracił ważność Jeżeli spotkanie meet zostało rozpoczęte przez aplikację Meet, każdy link...
Read More

Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!

Brak możliwości połączenia się do spotkania Meet przez link udostępniony w Classroom. Mimo, że link do spotkania jest dostępny na zajęciach w Classroom, samo spotkanie będzie dostępne dopiero wtedy gdy pojawi się w nim nauczyciel. Jeśli prowadzący zajęcia nie rozpoczął spotkania, student nie będzie mógł do niego dołączyć - pojawi się informacja jak na zdjęciach poniżej. ...
Read More

Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX Przeglądarka firefox "pyta" użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu - mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję "Udostępnij". Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie. ...
Read More

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania. Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie. Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen. Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj. Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia. Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć. ...
Read More

Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania

Utworzone zajęcia można zaplanować w usłudze Kalendarz dla wszystkich uczestników. W tym celu należy udać się do kalendarza Google, którego odnośnik znajduje się na stronie głównej zajęć w zakładce Zadania. Tworzenie spotkania odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni dzień miesiąca i utworzenie nowego spotkania. Należy zwrócić uwagę czy spotkanie jest przypisane do konkretnych zajęć (lista rozwijana znajduje się pod Dodaj przypomnienie). Po ustawieniu wszystkich opcji - dni, godzin i powiadomień - należy zaprosić studentów należących do zajęć, w taki sam sposób jak zostali oni do nich zaproszeni - dzięki adresowi mailowym grupy. Ważną opcją jest “zapraszanie innych” - musi zostać odznaczona!...
Read More

Sposoby na korektę wystawionej oceny

Aby zmienić ocenę należy: rozwinąć temat z przesłanymi zadaniami i wybrać ilość przesłanych prac, a następnie otworzyć zadanie wybranego studenta, zmieniając mu ocenę w panelu z prawej strony, po wybraniu wszystkich prac, w tabeli z wynikami z lewej strony zmienić ocenę w polu przy wybranych studencie, wybrać zakładkę “oceny” w menu głównym zajęć i zmienić ocenę w tabeli głównej. Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich zmian! ...
Read More

Ocenianie prac studentów

Aby ocenić prace studentów, należy rozwinąć temat, do którego zostały przesłane zadania oraz wybrać ilość przesłanych prac. Ukaże się nowa strona zawierająca prace wszystkich uczniów oraz tabela z wynikami. Po wybraniu pracy studenta, z prawej strony pojawi się panel do oceny, w którym można ustalić odpowiednią ocenę (jeżeli została ustalona skala ocen, pole do wpisania oceny będzie zawierać informację o maksymalnej ilości punktów/oceny do zdobycia) lub załączyć komentarz. Zwróć - prowadzący oddaje pracę studentowi oraz jego ocenę. Jeżeli potrzebna jest praca studenta do archiwum, należy utworzyć jej kopię! Wybierając zakładkę Oceny w głównym menu zajęć, ukaże się tabela zawierająca wszystkie oceny studentów z wszystkich zadań udostępnionych w zajęciach. ...
Read More