Generowanie planu zajęć

I. Proszę wybrać tryb prywatny przeglądarki Chrome - CTRL+SHIFT+N Opera - CTRL+SHIFT+N Firefox - CTRL+SHIFT+P EDGE - CTRL+SHIFT+P Internet Explorer - CTRL+SHIFT+P II. Generowanie indywidualnego planu zajęć Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, należy wybrać z rozwijanego menu PLAN ZAJĘĆ opcję wydruk planu zajęć W kolejnym kroku z listy dostępnych wydruków należy wybrać plan dla bieżącego lub kolejnego semestru. Zgodnie z dokonanym wyborem, kliknąć odpowiedni przycisk aby wygenerować wydruk pdf UWAGA: Niektórzy pracownicy np. kierownicy Katedr mogą mieć dostęp nie tylko do swoich indywidualnych planów, ale również do planów zajęć jednostki. III. Generowanie planu zajęć dla danej grupy. W celu wygenerowania planu zajęć grupy wybieramy w Wirtualnej Uczelni menu Rozkład zajęć - Prezentacja harmonogramu zajęć - opcja dostępna zarówno po zalogowaniu jak i bez logowania na stronie głównej WU. Następnie wybieramy poszczególne pola według schematu: Punkty a - d wybieramy zgodnie z przydziałem danej grupy. Punkt e "Specjalność" wybieramy zawsze Ogólna. Punkty f - wybieramy semestr, dla którego...
Read More

Generowanie kalendarza

1. Generowanie pliku kalendarza przez użytkownika w Wirtualnej Uczelni W Wirtualnej Uczelni w zakładce Rozkład zajęć/Prezentacja harmonogramu zajęć/Eksport planu do kalendarza, każdy z zalogowanych użytkowników (Student, Nauczyciel) ma możliwość pobrania wygenerowanego indywidualnego linku/kalendarza z zaplanowanymi zajęciami lub linku/kalendarza zawężonego do dat wybranych przez użytkownika. Po zalogowaniu do WU użytkownik ma dostęp do swojego kalendarza: Przy każdym pobraniu pliku będziemy tutaj mieć aktualny kalendarz użytkownika. Jeżeli zalogowany użytkownik będzie chciał zawęzić daty i pobrać zawężony do dat plik kalendarza, należy użyć przycisku Wybierz zakres dat: Aplikacje np. program Outlook, Kalendarz Google mają możliwość zdefiniowania kalendarza na podstawie powyższego linku. Dodatkowo link umożliwia pobranie pliku kalendarza celem jego zaimportowania do aplikacji obsługującej kalendarz np. w kliencie poczty, z tym, że w tym przypadku kalendarz nie jest uaktualniany. 2. Konfigurowanie kalendarza z wykorzystaniem linku na przykładzie kalendarza Google Po zalogowaniu się do konta wybieramy z menu Kalendarz. Następnie w domyślnym kalendarzu wybieramy Ustawienia: Następnie wybieramy z lewego menu wybieramy Dodaj kalendarz/Z adresu URL. Wklejamy link wygenerowany po stronie Wirtualnej Uczelni i zatwierdzamy...
Read More