Jakie oprogramowanie udostępnia Centrum Informatyczne?Uczelnia udostępnia takie oprogramowanie jak:

Godziny otwarcia: 4/15 CNTI:

Studenci
Wtorek 9:30 – 13:30 – w przerwach między zajęciami,
Piątek 09:30 – 13:30 – w przerwach między zajęciami,
Sobota 9:30 – 14:30

Pracownicy
8:00 – 15:00

Powyższe godziny obowiązują tylko podczas trwania semestru!

Co muszę zrobić, żeby dostać oprogramowanie udostępniane przez Uczelnię?UWAGA! Uruchomiona została opcja udostępniania oprogramowania SAS, SPSS oraz Statistica na uczelniane konto mailowe! Link z programem jest ważny 7 dni. Formularze należy składać w pokoju 4/15 w opisanych poniżej terminach.

Aby móc wypożyczyć oprogramowanie należy posiadać własny nośnik pamięci:

w przypadku SAS – dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 50 GB wolnego miejsca,
w przypadku SPSS – pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca
w przypadku Statistica – pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca

UWAGA! Nośniki najlepiej przynosić puste, sformatowane w standardzie NTFS. Centrum Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pozostawionych na dostarczanych nośnikach.

Godziny obsługi:

Pokój 4/15 CNTI w godzinach:

Studenci:

Wtorek 9:30 – 13:30 – wyłącznie w przerwach między zajęciami
Czwartek 09:30 – 13:30 – wyłącznie w przerwach między zajęciami
Sobota 9:30 – 14:30

Pracownicy uczelni:

8:00 – 15:00

Powyższe godziny wydawania oprogramowania obowiązują wyłącznie podczas trwania semestru!