Egzaminy na platformie Moodle

Platforma Moodle została zaktualizowana do nowszej wersji. Dzięki temu, dostępna jest wbudowana konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB.
(Logowanie do platformy)

Konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla egzaminów

UWAGA! WYMAGANA JEST NAJNOWSZA WERSJA PRZEGLĄDARKI SEB – DO POBRANIA TUTAJ!

Przeglądarka SEB jest przeznaczona dla zasobu “Test(quiz)”.
Po utworzeniu testu, w ustawieniach pojawi się nowa opcja “SAFE EXAM BROWSER“.
Po rozwinięciu opcji, należy skonfigurować przeglądarkę wg własnego uznania.

Nowa opcja “Safe Exam Browser” w zasobie Test na platfomie moodle

Poniżej przykładowa konfiguracja przeglądarki

Przykładowa konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla zasobu “test” na platformie moodle

Każda opcja została opisana pod znakiem zapytania tuż obok nazwy danej opcji.

Należy pamiętać również o innych opcjach, które są przez nas rekomendowane, np.
Ilość dostępnych podejść – zalecamy jedno podejście do testu

Opcja ustawienia ilości możliwych podejść do testu na platformie moodle

Sekwencyjny układ pytań w teście – student nie będzie mógł przeskakiwać między pytaniami w teście np. nie będzie mógł wrócić do pytania, na które odpowiedzi nie udzielił.
Sekwencyjny układ pytań w teście

Przydatną opcją jest włączenie przycisku do pobrania przeglądarki SEB. Umożliwi to pobranie pliku instalacyjnego bez konieczności wyszukiwania, tuż przed nadchodzącym egzaminem.

Opcja umożliwiająca odblokowanie przycisku do pobrania przeglądarki SEB

Jak to wygląda w praktyce?

 1. Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki.
 2. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji:
  • Pobierz przeglądarkę SEB – umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania
  • Włącz przeglądarkę SEB – jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie automatycznie włączona
  • Pobierz konfigurację – po pobraniu pliku “config.seb”, należy go włączyć by otworzyć przeglądarkę SEB
 3. Student ponownie loguje się do platformy moodle, tym razem w bezpiecznej przegladarce, wybierając przycisk “Zaloguj z Google|uekat.pl”, a następnie wpisując dane logowania do poczty uczelnianej w domenie edu.uekat.pl
 4. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę z przyciskiem “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” – strona ta nie zawiera żadnych odnośników poza przyciskiem do rozpoczęcia testu.

Kliknij w obrazek by powiększyć

Dostępne opcje do wyboru po włączeniu testu przez studenta

Kliknij w obrazek by powiekszyć
Przycisk “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” w przeglądarce SEB

UWAGA! Włączenie bezpiecznej przeglądarki nie uniemożliwia korzystanie z przeglądarki, na której SEB została włączona np. w przypadku spotkania MEET.
Wszystkie inne opcje, które uniemożliwiały przełączanie się między oknami bądź korzystanie z maszyny wirtualnej, zostały zachowane.

Po wybraniu przycisku “Włącz przeglądarkę SEB”, pierwotna przeglądarka “zapyta” o dostęp:
Mozilla Firefox

Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Mozilla Firefox

Microsoft Edge
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Microsoft Edge

Google Chrome
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Google Chrome

Utworzenie egzaminu

Po zatwierdzeniu podania przez Administratora, można przystąpić do tworzenia egzaminu.

1. Zalecane jest by w pierwszej kolejności ustawić Zapis do egzaminu.
W tym celu, w menu Administracja egzaminem po lewej stronie rozwinąć pole Użytkownicy, a następnie wybrać Metody zapisów.

Administracja egzaminem na platformie Egzaminy Online

Pole nieaktywne jest wyszarzone.
Aby włączyć zapis należy kliknąć ikonkę by pojawiła się ikona

Metody zapisów na platformie Egzaminy Online

Edytować metodę zapisu można wybierając ikonkę ustawień
Opcja Samodzielnego zapisywania na platformie Egzaminy Online

Klucz dostępu – należy kliknąć w pole i wpisać klucz dostępu do egzaminu. Aby podejrzeć poprawność wpisanego kodu, proszę kliknąć w ikonkę .
Pamiętaj by zapisać zmiany.

2. Proszę włączyć Tryb Edycji by móc wprowadzać zmiany w egzaminie.

Opcja włączenia trybu edycji w menu Administracja Egzaminem na platformie Egzaminy Online

3. Platforma udostępnia zasób “Test (Quiz)”. Jest on zakładany przez Administratora po zatwierdzeniu podania o utworzenie egzaminu.

Opcja Dodaj aktywność lub zasób na platformie Egzaminy Online

Aktywności i zasoby do wyboru na platformie Egzaminy Online

4. Aby uzupełnić test o pytania, proszę kliknąć na nazwę testu, a następnie Edytuj zawartość testu.

Przyciski do edycji zawartości testu na platformie Egzaminy Online

5. Pytania można dodawać wybierając opcję Dodaj pytanie lub wybrać już wcześniej utworzone z bazy pytań

Dostępne opcje przy edycji zawartości testu

6. Na zdjęciu znajdują się typy pytań, które mogą zostać wykorzystanie w teście.

Typy dostępnych pytań w zasobie Test(Quiz)

7. Poniżej znajdują się przydatne ustawienia, które mogą zostać ustawione w teście.

Czas trwania testu

UWAGA! Czasu trwania testu nie należy mylić z czasem trwania egzaminu!!!

Ustawienia czasu w zasobie Test

Ocena

Sposób oceniania może zostać ustalony wcześniej w kategorii utworzonej przez właściciela testu.

Ustawienia ocen w zasobie Test

Układ

Właściciel testu może sam ustalić w jaki sposób pytania będą się wyświetlać. Domyślnym ustawieniem jest jedno pytanie na stronę.

Ustawienia Układ w zasobie Test

Dodatkowe ograniczenia podejść testu

Do testu należy ustawić hasło dostępu.
UWAGA!! Nie należy hasła dostępu do testu mylić z hasłem dostępu do egzaminu!!

Ustawienia Dodatkowych ograniczeń w zasobie Test

Tworząc egzamin, student ma możliwość zapisać się do niego z wyprzedzeniem. Wprowadzenie hasła dostępu do testu uniemożliwi zapisanemu studentowi podgląd testu dopóki nie otrzyma hasła.

8. Zapraszanie Studentów na egzamin.
Studentów można zaprosić na dwa sposoby:

  • Podając lokalizację egzaminu, jego nazwę oraz klucz dostępu do egzaminu, a następnie (jeśli został ustawiony) klucz dostępu do testu (należy pamiętać by ustawić czas rozpoczęcia testu bądź nie podawać w/w hasła wcześniej niż test ma zostać rozpoczęty).
  • Zapraszając studentów ręcznie do egzaminu wybierając w menu po lewej stronie w menu Administracja egzaminem zakładkę Użytkownicy/Zapisani użytkownicy, a następnie przycisk “Zapisz użytkowników“. Studentów należy zapisywać wybierając ich adres mailowy w domenie edu.uekat.pl.
   Administracja egzaminem na platformie Egzaminy Online

   Przycisk Zapisz użytkowników

   Pole do zapisu użytkowników do egzaminu

Zamawianie egzaminu

UWAGA! W platformie Egzaminy Online, nie są dostępne grupy dziekanatowe. Użycie ich jest możliwe tylko i wyłącznie w usługach GSuite.

1. Zaloguj się wybierając przycisk “Zaloguj z Google | uekat.pl” i wybierz adres mailowy w domenie uekat.pl

Przycisk logowania do platformy Egzaminy Online

UWAGA! Jeśli wyskoczy błąd, wyloguj się z prywatnego konta!
Błąd autoryzacji podczas logowania do platformy Egzaminy Online

2. W menu po lewej stronie wybierz przycisk “Zamawiam egzamin”

Przycisk Zamawiam egzamin

3. Wypełnij pola zaznaczone jako Obowiązkowe

Pola do wypełnienia wymagane do złożenia wniosku o egzamin

Nazwę egzaminu proszę wpisać wg wzoru:

tryb studiów_stopień studiów – Nazwa przedmiotu – Imię i Nazwisko prowadzącego
np. SIIS – Algebra – Jan Kowalski

UWAGA! Należy wybrać Kategorię, w której będzie znajdował się egzamin. Nie można jej w dalszym etapie edytować! Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone błędy!

Uwagi dla administratora wymagane do złożenia wniosku o egzamin

4. Poczekaj aż Administrator zaakceptuje wniosek.
UWAGA! Nieprecyzyjnie wypełnione wnioski będą ODRZUCANE!

5. UWAGA! Prosimy w opisach dla Administratora wpisać datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia EGZAMINU, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia TESTU.

Instrukcja dla Studentów – Egzaminy Online

Instrukcja dla Studentów

Studencie! Jeśli nie widzisz przycisku “Spróbuj teraz rozwiązać ten test”, prawdopodobnie nie otworzyłeś przeglądarki przez plik konfiguracyjny lub posiadasz złą wersję przeglądarki (wymagana 2.4)!
Sprawdź poniżej rozwiązania problemów, z którymi możesz się spotkać:
Safe Exam Browser – rozwiązanie problemów


Po uruchomieniu pliku konfiguracyjnego, proszę wpisać hasło: ue2020

UWAGA! Przeglądarka SEB została skonfigurowana dla systemów Windows oraz MacOS!

Lista wspieranych antywirusów

Na końcu instrukcji znajduje się mała pomoc dla wytrwałych.


Pobranie plików jest możliwe tylko po zalogowaniu się na konto uczelniane w domenie edu.uekat.pl


Aby przystąpić do egzaminu należy pobrać przeglądarkę SEB , następnie ją zainstalować i NIE URUCHAMIAĆ!

Kolejnym krokiem jest pobranie pliku konfiguracyjnego dla odpowiedniego systemu operacyjnego (Egzamin-Windows lub Egzamin-MacOS) i jego uruchomienie w celu przystąpienia do egzaminu.

UWAGA!! Przeglądarka SEB wykorzystuje przeglądarkę Firefox, dlatego wszystkie czynności np. Google Meet powinny być przeprowadzane w osobnej przeglądarce (chrome, opera, safari itp.)!

Instalacja przeglądarki Safe Exam Browser

1. Ściągamy przeglądarkę (SafeExamBrowser 2.4)z zasobów uczelnianych

Pobieranie wersji 2.4 przeglądarki z zasobów uczelnianych

2. Korzystając z przeglądarki Chrome, plik zostanie pobrany i ukazany w lewym dolnym rogu przeglądarki, proszę kliknąć na plik.

Ikona pobranego pliku w przeglądarce Chrome

3. Instalujemy przeglądarkę pamiętając o zaznaczeniu akceptacji. NIE OTWIERAMY PRZEGLĄDARKI PO ZAINSTALOWANIU!

4. Ściągamy plik konfiguracyjny (w zależności od posiadanego systemu) oraz włączamy go klikając (w przypadku przeglądarki Chrome) w dolnym lewym rogu na plik LUB w folderze z pobranymi plikami, prawym przyciskiem myszy na pliku Open with Safe Exam BrowserNa ekranie pojawi się pole logowania do systemu Egzaminy Online.

Aby zalogować się do systemu, należy wybrać przycisk “Zaloguj z Google | uekatp.pl” i użyć maila uczelnianego w domenie edu.uekat.pl

Po zalogowaniu, ukaże się lista dostępnych egzaminów. By ułatwić wyszukiwanie, proszę wpisać nazwę bądź element nazwy egzaminu w wyszukiwarce.

Do egzaminu można zapisać się wpisując klucz dostępu ustalony przez nauczyciela.
Student może zapisać się na egzamin przed jego rozpoczęciem (o ile nauczyciel wyrazi na to zgodę).

Po zapisaniu do egzaminu, pojawi się informacja o przystąpieniu do testu. Test również może zostać zabezpieczony hasłem, które ustali nauczyciel, a następnie poda studentom.

Po zakończonym egzaminie, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę w PRAWYM DOLNYM ROGU znakiem


Studencie! Przygotowany został próbny test, który pozwoli Ci przetestować przeglądarkę SEB oraz oswoić się z egzaminem na platformie egzaminy online.
Tutaj przykładowy test, który jest dostępny w kategorii “Egzaminy wewnętrzne (Testowe)/ALL – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT” lub wystarczy, że wpiszesz “ALLT” w polu wyszukiwania egzaminów.

Hasło dostępu do egzaminu: Egzamin4454455542
Hasło dostępu do testu: Egzamin4454455542